אתגרים בפייתון/מחשבון RPN פשוט

תיאור

מחשבון RPN פשוט,המקבל כקלט ביטוי RPN ומחזיר פתרון או תרגיל מתמטי רגיל.

מידע נוסף:

פתרונות

נא לצרף פתרונות כקובץ מצורף. אם הפתרונות קצרים, אפשר לשלב את הקובץ המצורף בדף עצמו על ידי תגית inline:attachment_name

  1 """
  2 RPN calculator
  3 
  4 Enter numbers and operators separated by white space using RPN notation.
  5 
  6 Example:
  7   >>> 1 2 3 + -
  8   4.0
  9   
 10 By Nir Soffer <nirs at freeshell dot org>
 11 """
 12 
 13 # Strings to operations mapping
 14 import operator
 15 strToOperator = {
 16   '+': operator.add,
 17   '-': operator.sub,
 18   '*': operator.mul,
 19   '/': operator.div
 20   }
 21 
 22 def calc_rpn(rpn):
 23   rpn = rpn.split()
 24 
 25   # Get numbers
 26   numbers = []
 27   for item in rpn:
 28     if not item.isdigit():
 29       break
 30     numbers.append(float(item))
 31   # And operators
 32   operators = [strToOperator[item] for item in rpn[len(numbers):]]
 33 
 34   # Calculate - pop the last two numbers, apply the operator
 35   # and append to numbers.
 36   for op in operators:
 37     numbers.append(op(numbers.pop(), numbers.pop()))
 38   return numbers[-1]
 39 
 40 
 41 while 1:
 42   rpn = raw_input("Enter RPN input: ")
 43   print calc_rpn(rpn)

rpn.py

דיון


קטגוריה היפי קטגוריה אתגרים בפייתון

last edited 2007-10-14 09:18:32 by ניר סופר