Diff for "דיסקים ומערכות קבצים"

Differences between revisions 7 and 8

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
מפות נועדו להדריך את המבקר בוויקי. כשאתה יוצר מספר עמודים בנושא מסויים, אתה יכול ליצור עמוד מפה - השתמש בתבנית המתאימה: MapTemplate. מישהו אחר גם יכול ליצור מפה שמדריכה את המבקר בדפים שאתה יצרת. אתה גם יכול ליצור מפה לדפים שלא אתה יצרת.

יכולות להיות מספר מפות המתארות אותם עמודים, כל אחת מותאמת למשתמש אחר. למשל מפה למשתמש מתוחכם ומפה למשתמש פשוט.

דף דיסקים ומערכות קבצים, היה בעצם מעין דף מפה, רק שהכנסת בו גם את כל החומר הרלוונטי. אז יצרתי דף ["מפה: איחסון"] במקומו, והוא מפנה לדפים השונים.

יש דבר נוסף שכדאי שתשים לב: קטגוריות.

קטגוריות הם ההפך ממפה. דף קטגוריה מכיל רשימה של כל הדפים המכילים קישור לדף קטגוריה.

דף ["קטגוריה: איחסון"] מכיל רשימה אוטומטית של כל הדפים שבהם מופיע הקישור לדף ["קטגוריה: איחסון"]

אם אתה יוצר דף נוסף בנושא איחסון, תדאג להכניס בתחתיתו קישור לקטגוריה: איחסון, כדי שיופיע ברשימת דפי האיחסון.

דף יכול להיות שיך לקטגוריות שונות. למשל אם מישהו יוצר קטגוריה: גיבוי, אז דף "פתרונות גיבוי" יהיה שייך גם לקטגוריה: איחסון וגם לקטגוריה: גיבוי, כלומר שני קישורים צריכים להופיע בתחתית דף זה.
תסתכל גם בכמה דפים חדשים שיצרתי, שעוסקים בארגון המידע במקמק: ["עזרה: קטגוריות"], ["עזרה: מפות"]

בגלל היקף הנושא, פרקתי את הדף הזה לכמה דפים אחרים. צריך לזכור שבכל דף יש תוכן שמישהו כותב, דיון שמתפתח מסביב לתוכן, שאלות ותשובות שכיחות שנוספות עם הזמן... בקיצור, אי אפשר ליצור דף אחד שמתעסק בכל כך הרבה דברים.

תסתכל בדף מפה: איחסון

תסתכל גם בכמה דפים חדשים שיצרתי, שעוסקים בארגון המידע במקמק: עזרה: קטגוריות, עזרה: מפות

נראה לי שעדיף שתוסיף דפים לאט לאט, תתמקד כל פעם בדף אחד בנושא מסוים. כך יהיה הרבה יותר קל לארגן את מקמק בצורה קלה לחיפוש. תחשוב גם על שמות הקבצים לפני שאתה נותן אותם. שם טוב הוא קצר וקולע. "ניתוח מעמיק של מערכת הקבצים של המק או מה זה לעזאזל Ds_Store" זה לא שם מוצלח לדף וויקי. --ניר

last edited 2003-01-21 18:33:40 by ניר סופר