הפח מול סל המיחזור/הצגת נתונים

הצגת נתונים על פריטים שנמחקו

להלן תיאור הנתונים המוצגים על הפריטים בסל המיחזור ובפח. תיאור זה אמור להיות אוביקטיבי - אין בו הבעת דעה לכאן או לכאן, אלא תיאור עובדות בלבד. זה לא המקום להבעת דיעה אישית. מטרת סעיף זה היא להקל על הקורא להבדיל בין דיעה אישית לבין עובדות, ולמקד את הדיון בניתוח העובדות.

אם ברצונכם להוסיף הערה בגוף המלל, עשו זאת, מבלי לקטוע פסקאות. השיטה המקובלת היא להכניס את ההערה שלכם שורה לאחר הפסקה הבעייתית כשהיא מוזחת פנימה על ידי רווח או על ידי בולט (רווח וכוכבית). אל תשברו את המלל על ידי קווים מפרידים אופקיים. זה אינו המקום לדיון.

אם יש לכם תיקונים משמעותיים לתיאור האוביקטיבי, הכניסו הערה לאחר הפסקה הבעייתית ופרטו את הטעון תיקון תחת הפרק דיון. התיקונים שלכם ישולבו בתיאור האוביקטיבי על ידי כותב פרק זה. --ניר סופר

סל המיחזור של חלונות

סל המיחזור לא מאפשר לפתוח תיקים הנמצאים בתוכו ולכן האפשרות היחידה לבדוק מה יש בתיק בסל היא לשחזר אותו או להוציא אותו למכתבה. עם זאת הסל מציג נתונים כמו תאריך וזמן המחיקה ונתיב הקובץ המקורי, כפי שאפשר לראות בצילום המסך של OBOS4ALL:

3160703

חשוב לציין שהנתיב המקורי נמחק ברגע שמוציאים תיק מהסל לצורך הסתכלות בתוכנו, מה שברוב המקרים מבטל את יתרון הצגת הנתיב המקורי. ראו גם הפח מול סל המיחזור/שיחזור לאחר מחיקה לדיון על שיחזור פריטים שנמחקו.

הפח של המק

הפח של המק הוא כמו תיק רגיל. הוא אינו מציג נתונים על המיקום הקודם של הקובץ וזמן העברתו לתיק הנוכחי.

דיון

הוסיפו את דעתכם האישית כאן.

כללי כתיבה:


הצגת נתונים נוספים זה יתרון רק בהקשר הספציפי של האופן בו מטפלת חלונות בקבצים (למשל, יש משמעות לנתיב המקורי של הקובץ או התיקיה) ולכן זה אינו יתרון מול המק. --פחדן אנונימי


אז אל תקראו לזה נתיב, קראו לזה מיקום. במקרים רבים חשוב המיקום המקורי של הקבצים (גם עבור משתמשים שעובדים עם קבצים שמפוזרים במקומות שונים בדיסק וגם עבור תוכנות שמשתמשות בתת-תיקיות שאמורות לשכון במיקום מסויים). מעבר לכך, האופי היוניקסי של OS X מכניס את נושא הנתיב בדלת הקדמית, אבל זה כבר נושא לדיון אחר... --OBOS4ALL


הצגת הנתיב המקורי וזמן המחיקה חשובים ונוחים בלי שום קשר לפלטפורמה. אבל הנתיב המקורי בסל המיחזור לא מאד שימושי כי אין שום אפשרות לפתוח אותו מחלון הפח אלא בצורה ידנית. ראו גם הפח מול סל המיחזור/שיחזור לאחר מחיקה. לסיכום, יתרון קל לסל המיחזור של חלונות, בגלל הצגת זמן המחיקה --ניר סופר


הוסיפו כאן את דעתכם...


דפים קשורים

הפח מול סל המיחזור

תרמו לדף זה

ניר סופר, OBOS4ALL ואחרים

last edited 2003-07-31 18:12:35 by spc