הפח מול סל המיחזור/שיחזור לאחר מחיקה

שיחזור לאחר מחיקה

להלן תיאור אופן שיחזור פריטים שנמחקו בסל המיחזור בפח. תיאור זה אמור להיות אוביקטיבי - אין בו הבעת דעה לכאן או לכאן, אלא תיאור עובדות בלבד. זה לא המקום להבעת דיעה אישית. מטרת סעיף זה היא להקל על הקורא להבדיל בין דיעה אישית לבין עובדות, ולמקד את הדיון בניתוח העובדות.

אם ברצונכם להוסיף הערה בגוף המלל, עשו זאת, מבלי לקטוע פסקאות. השיטה המקובלת היא להכניס את ההערה שלכם שורה לאחר הפסקה הבעייתית כשהיא מוזחת פנימה על ידי רווח או על ידי בולט (רווח וכוכבית). אל תשברו את המלל על ידי קווים מפרידים אופקיים. זה אינו המקום לדיון.

אם יש לכם תיקונים משמעותיים לתיאור האוביקטיבי, הכניסו הערה לאחר הפסקה הבעייתית ופרטו את הטעון תיקון תחת הפרק דיון. התיקונים שלכם ישולבו בתיאור האוביקטיבי על ידי כותב פרק זה. --ניר סופר

סל המיחזור של חלונות

סל המיחזור שומר על שמו המקורי של קובץ או תיק ( להלן הפריט) שנמחק ומציג את הנתיב בו היה הפריט לפני שנמחק, כפי שאפשר לראות בצילום המסך של OBOS4ALL:

3160703

אין אפשרות לפתוח את הפריט הנמחק כי הסל הוא לא תיק רגיל, אלא רק חלון עם רשימת הפריטים שנמחקו.

כדי לפתוח פריט שנמחק חייבים לשחזר אותו קודם. הפריט מוחזר מיד לנתיב המקורי. אבל איפה הנתיב המקורי? מרגע ששוחזר פריט אין שום אפשרות לדעת מה הנתיב המקורי. אין שום אפשרות לפתוח את הנתיב המקורי - התיק בו נמצא פריט מחוק, לפני או אחרי המחיקה, וצריך לחפש ידנית או בעזרת חלון החיפוש. כלומר אתם משחזרים פריט רק כדי להסתכל בתוכו, כדי להחליט האם צריך לשחזר אותו או להשאיר אותו בפח, והוא נעלם בנבכי הכוננן הקשיח, מבלי שהספקתם להסתכל בתוכו.

הפתרון הקל הוא כמו במק, לגרור את הפריט המחוק למכתבה (או שכפי שהיא מכונה בחלונות שולחן העבודה). פותחים את הפריט ומחליטים שהוא אכן ראוי לשיחזור. ומשחזרים לנתיב המקורי... שהוא...? ברגע שגוררים את פריט שנמחק למכתבה, הוא מאבד את הנתיב המקורי שלו.

לעיתים צצה בעייה אחרת. כי אם בנתיב המקורי של הפריט המחוק יש קובץ או תיק אחרים באותם שמות, מה שקורה הרבה כשאתה זורק לפח גרסה אחת וממשיך לעבוד על אחרת באותו שם, אז אי אפשר לשחזר אלא על ידי מחיקת הקבצים האחרים - או בקיצור אין אפשרות לשחזר לנתיב המקורי. האפשרות היחידה היא להעתיק למכתבה ולאבד את הנתיב המקורי, או לפתוח את הנתיב המקורי ולשנות את שמו של הפריט הקיים שמונע את השיחזור, או להזיז אותו למקום אחר. פתיחת הנתיב הקיים היא ידנית, אין אפשרות לפתוח מחלון הפח, למרות שהפח יודע מצוין מהו הנתיב המקורי. חשוב לציין גם אין בחלונות את הקוספט של Home וקבצי המשתמש מוסתרים בתיק: C:\Documents and Settings\User Name.

סדר פעולות לשיחזור מתוך סל המיחזור

זה סדר הפעולות שעל המשתמש לעשות כדי לשחזר פריט מחוק מתוך סל המיחזור בחלונות:

 1. להסתכל ברשימת הפרטים על הנתיב המקורי, ולפתוח אותו על ידי חיפוש מתיק לתיק במערכת הקבצים.

  • בחלונות אי אפשר לפתוח טרמינל ולהקליד פקודה כמו: open ~/Desktop/Projects כמו במק.

 2. נסיון שחזור רק כדי לבדוק מהו הפריט והאם הוא ראוי לשיחזור

 3. אם קיים פריט בשם זה, שינוי שמו של הפריט המקורי, או הזזתו, או גרירה של הפריט הנמחק למכתבה במקום לשחזר למקומו. <!> זהירות: אל תסגרו החלון עם הנתיב המקורי פן תאבדו אותו.

 4. בדיקת הפריט הנמחק והחלטה על שיחזור או השארה בפח. אם החלטנו לא לשחזר, מוחקים מחדש את הפריט המחוק המשוחזר.

 5. אם החלטנו על שחזור, יש מספר אפשרויות:

  1. אם שחזרנו את הפריט לנתיב המקורי, בזה הסתיימה הפעולה

  2. אם היה בנתיב המקורי פריט באותו שם, ושינינו את שמו ושחזרנו את הפריט המחוק לנתיב המקורי, צריך להחליט מה לעשות בפריט הקודם.

  3. אם העתקנו את הפריט המחוק למכתבה, צריך להעתיק אותו לנתיב המקורי (בתקווה שלא סגרתם בטעות את החלון עם הנתיב המקורי). אם קיים בנתיב המקורי פריט קודם, צריך להחליט מה עושים איתו, מוחקים או מזיזים או משנים את שמו.

לסיכום: בחלונות לפעמים אפשר לשחזר בקלות פריט שנמחק, ולפעמים קשה מאד או מסובך למשתמש הממוצע או טורדני למשתמש המתוחכם.

הפח של המק

הפח של המק הוא כמו תיק רגיל - אפשר תמיד להחזיר פריט שנזרק על ידי פעולת Undo כמו כל פעולה בפינדר. כלומר הפח יכול לשחזר מייד מה שנזרק לתוכו אם לא בצענו פעולה נוספת בפינדר לאחר מכן.

הפח של המק הוא כמו תיק רגיל - אפשר לפתוח תיק שנמחק ולהסתכל במה שבתוכו כדי להחליט אם רוצים לשחזר אותו. לעומת זאת הפח לא נותן לפתוח קבצים שנמצאים בתוכו, לכן כדי לבדוק אותם צריך להעתיק אותם למקום אחר, למשל המכתבה.

הפח לא שומר על שם הקובץ המקורי לאחר מחיקה אם כבר קיים בפח קובץ בשם זהה אלא יוצר עותקים ולא מציג את נתיב הקובץ המקורי, כפי שאפשר לראות בצילום המסך של OBOS4ALL:

6951261

הפח לא מתימר לשחזר קבצים למקומם הקודם, והמשתמש לא מצפה לכך. שיחזור קבצים מתוך הפח נעשה תמיד בצורה ידנית. צריך לזכור שבמק קל מאד להגיע לתיק המשתמש Home שנמצא בשורת הכלים של הפינדר. בנוסף, אם גררת את תיק המשתמש לתוך הדוק, אפשר לפתוח כל תיק בתוכו (בעומק של 5 תיקים) מתפריט קופץ שנפתח כשלוחצים על הבית בדוק. ֿ

דיון

הוסיפו את דעתכם האישית כאן.

כללי כתיבה:


לחלונות יתרון קל באפשרות לשחזר לפעמים פריט שנמחק, אולם היתרון מתקזז בכך שאי אפשר לפתוח תיקים הנמצאים בסל המיחזור, ועקב כך צריך תמיד לשחזר כדי לבדוק פריט שנמחק, והשחזר הוא מסובך ובעייתי. הפח לא עוזר לשחזר אבל גם לא מפריע, והגישה לקבצים במק הרבה יותר קלה, ולכן שיוויון --ניר סופר


הוסיפו כאן את דעתכם...


דפים קשורים

הפח מול סל המיחזור

תרמו לדף זה

ניר סופר, OBOS4ALL ואחרים

קישור חיצוני

[WWW] http://mac.plonter.co.il/plonwiki/TrashVsRecycleBin/Restore

last edited 2003-07-31 18:06:48 by spc