Diff for "מדריך לעברית במערכת 10"

Differences between revisions 50 and 51

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 * ["מלל"] - מעבד תמלילים ישראלי המאפשר כתיבה בעברית כמו שצריך  * ["מלל"] - מעבד תמלילים ישראלי עם תמיכה עברית מעולה
Line 9: Line 9:
 * ["Firefox"] - דפדפן, עם התמיכה העברית הטובה ביותר כיום
 * ["Thunderbird"] - תוכנת אימייל, עם תמיכה מלאה בעברית (כולל יישור לימין והצגה נכונה של הודעות שכתובות מימין לשמאל)
 * ["Firefox"] - דפדפן, עם תמיכה עברית טובה באופן כללי (וגם כמה בגים מציקים)
 * ["Thunderbird"] - תוכנת דואל, עם תמיכה מלאה בעברית
Line 12: Line 12:
 * ["Safari"] - דפדפן עם תמיכה עברית סבירה  * ["Safari"] - דפדפן עם תמיכה עברית טובה
Line 17: Line 17:
 * Mail.app - מאפשרת לכתוב ולקרוא דואר אלקטרוני בעברית  * MailApp - תוכנת דואל, עם תמיכה מלאה בעברית

דף זה נועד לרכז את המידע בנושא עברית במקמק ובאתרים אחרים. נא לא להכניס לכאן אינפורמציה לבד מקישורים.

תוכנות התומכות בעברית

 • מלל - מעבד תמלילים ישראלי עם תמיכה עברית מעולה

 • NisusWriterExpress - מעבד תמלילים נוסף, שבגרסאות עדכניות שלו תומך גם בעברית

 • NisusWriter - מעבד תמלילים למערכת תשע הפועל בסביבת קלסיק

 • Firefox - דפדפן, עם תמיכה עברית טובה באופן כללי (וגם כמה בגים מציקים)

 • Thunderbird - תוכנת דואל, עם תמיכה מלאה בעברית

 • Mozilla - דפדפן, עורך HTML, תוכנת דואר, ספר כתובות ותוכנת צט עם תמיכה עברית טובה; מיושן- הוחלף על-ידי התוכנות Firefox, Thunderbird ו-Nvu

 • Safari - דפדפן עם תמיכה עברית טובה

 • [WWW] Icy Juice תוכנת icq עם תמיכה בעברית וישור טקסט מימין לשמאל.

 • OpenOffice רצה בסביבת X11 של אפל. יודעת לייבא ולייצא מסמכים התואמים למיקרוסופט אופיס.

 • NeoOffice גירסא של אופן אופיס ללא צורך בסביבת X11 . יודעת לייבא ולייצא מסמכים התואמים למיקרוסופט אופיס

 • HebrewSpellingService - בודק איות המבוסס על בודק האיות החופשי hspell

 • MailApp - תוכנת דואל, עם תמיכה מלאה בעברית

 • TextEdit - מאפשרת הכנת מסמכים בעברית למערכת 10 ולמערכות הפעלה אחרות.

 • OmniGraffle - מאפשרת שילוב עברית בגרפיקה

 • iChat - תוכנה נפלאה בפשטותה המשמשת גם לצאט וגם למסרים מיידים והעברת קבצים. מומלץ מאד למי שלא ניסה!

 • [WWW] X-Chat Aqua [WWW] צילום מסך - תוכנת IRC. יש צורך לבחור בקידוד עברי בחלון הגדרות השרתים (מופיע בפתיחת התוכנה)

תוכנות Cocoa עם תמיכה עברית חלקית

נא להוסיף לרשימה תוכנות אחרות בצירוף תיאור קצר של היכולות או השימושים העיקריים:

* KeyNote - מאפשרת לכתוב מצגות בעברית. [WWW] אתר המסביר כיצד לכתוב מגות בעברית ב-keynote. התמיכה העברית לקויה.

פתרונות לכתיבה בעברית בתוכנות Cocoa

 • WritingDirectionMenu - עזר לכתיבה בשפות הנכתבות מימין לשמאל

 • DirectionService - שירות מערכת המאפשר לשלוט בכיווניות מלל בתוכנות Cocoa. בגרסה 10.3.3 השירות לא פועל.

 • KeyXing - בצירוף עם פרישת מקלדת יוניקוד, מאפשר להכניס תווי כיווניות של יוניקוד גם ללא קיצורי מקשים (כחלק מהקשה על Return).

שאר ירקות


קטגוריות

קטגוריה: מפות דרכים

תרמו לדף זה

ניר סופר Xslf ואחרים

כתות לקישור חיצוני

[WWW] http://mac.plonter.co.il/plonwiki/HebrewOnOsxGuide

last edited 2006-10-17 00:24:49 by ניר סופר