מה צריך בדף הפתיחה

דף פתיחה

מטרות

דף הפתיחה צריך לענות על כמה שאלות:

תוכן

מה קורה כאן עכשיו?

במה עוסקת הקהילה כאן?

רשימת הקטגוריות הראשיות שבהם עוסק האתר:

עזרה

--ניר סופר

אתם מוזמנים לשפר את מה שאני מציע למעלה. פרטו את השינויים שאתם רוצים מתחת לארבעת המקפים...


last edited 2003-01-04 03:22:09 by ניר סופר