מלל/קיצורי מקלדת נוספים

הצעה: קיצורי מקלדת נוספים


אני מציע שבמקום להציע קיצורי מקלדת נתחיל בתיאור קיצורי המקלדת הקיימים... זה מן הסתם יותר שימושי לשאר הקוראים...

קיצור

פקודה

הערות

Command+S

Save

כמובן


תרמו לדף זה:


קטגוריה:

last edited 2003-02-20 09:55:30 by ניר סופר