Diff for "מפת מקמק"

Differences between revisions 44 and 45

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 118: Line 118:
 * ["Vmware Fusion"Mware Fusion] - מאפשרת אמולצית מערכות.  * ["Vmware Fusion"] - מאפשרת אמולצית מערכות.
 1. מפות דרכים
 2. עברית
 3. אינטרנט
 4. מערכות הפעלה
 5. Mac OS X UNIX ו-X11
 6. חומרה
 7. פיתוח
 8. דיונים
 9. אחר

מפות דרכים

מפות דרכים הם דפים המרכזים נושא מסויים במקמק. דף זה הוא מפת הדרכים של מקמק...

עברית

אינטרנט

דפדפנים

 • קטגוריה: דפדפנים - אינדקס אוטומטי לדפים בנושא

 • Safari - מידע על הדפדפן החדש של אפל

  • Safari/Shortcuts - קיצורי מקשים

  • Safari/DebugMenu - תפריט נסתר שניתן להוסיף לספארי המכיל מספר אלמנטים שימושיים

  • Safari/UserAgentString - דף בנושא הדרך שבא ספארי מזדהה לאתרים ואיך ניתן לגרום לו להתחזות לדפדפנים אחרים.

  • Safari/HebrewSupport - נושאים הקשורים בתמיכה עברית של ספארי.

 • Mozilla/Navigator - דפדפן הקוד הפתוח

 • Camino - דפדפן המבוסס על המנוע של מוזילה (ג'יקו) עם ממשק Cocoa המשתלב עם מראה המערכת.

תוכנות דואר

 • MailApp - תוכנת הדואר של אפל המותקנת יחד עם Mac OS X.

  • MailApp/POP3 -הגדרת חשבון דואר מסוג POP3 ב Mail.

  • MailApp/IMAP - הגדרת חשבון דואר מסוג IMAP ב Mail.

 • Mozilla/MailNews - תוכנת הדואר של מוזילה.

מסרים מיידיים

 • iChat - דף המוקדש לתוכנת המסרים המיידים של Apple.

 • iVisit - תוכנת וועידת חוזי (ווידאו) לתקשורת בין משתמשי מק לפיסי.

צאט'

 • XChatAqua - תוכנת צאט יפה ונוחה עם תמיכה בעברית

התקשרות בפס רחב

נתבים ושימוש בהם

בנייה והרצת אתר

מערכות הפעלה

פתרון תקלות במערכת 10

שליטה מרחוק ושיתוף קבצים

גיבוי ואחסון

טיפים וטריקים

 • OsxShowMenuBarItems - כיצד ניתן להציג פריטים נוספים בשורת התפריטים.

אמולציית מערכות הפעלה נוספות

 • Q - תוכנת קוד פתוח המבוססת על qEMU לאמולציית מערכות מחשב.

 • Vmware Fusion - מאפשרת אמולצית מערכות.

 • Parallels Desktop - מאפשרת הרצה בו זמנית של מספר מערכות הפעלה על מחשבי מק עם מעבדי אינטל.

 • BootCamp - מאפשרת להתקין חלונות על מחשבי מק עם מעבדי אינטל.

Mac OS X UNIX ו-X11

 • קטגוריה: יוניקס - אינדקס אוטומטי

 • TerminalApp - הסבר וטיפים לשימוש בטרמינל.

 • XOnMac - דף מידע על X11 ועוד מספר נושאים הקשורים ביוניקס-מק.

 • MacOnMac - דף מידע על Mac-On-Mac, אמולציה המאפשרת להריץ מק, לינוקס, OpenDarwin ועוד במק.

 • Fink - הסבר כיצד להשתמש ולהתקין את Fink, פרויקט שמטרתו להגר תוכניות יוניקס/לינוקס ל Mac OS X.

 • KOffice - חבילת ישומי-המשרד של KDE עם תמיכה עברית טובה, רצה בסביבת X11.

 • OpenOffice - חבילת ה Office הפתוחה, מתחרה לחבילת Microsoft Office, רצה בסביבת X11.

חומרה

פיתוח

 • PortingToOsx - הגירת תוכניות יוניקס ל Mac OS X.

דיונים

אחר


קטגוריות

קטגוריה: מפות דרכים

תרמו לדף זה

Mano

last edited 2008-06-06 22:26:40 by 87