ניסוס

[WWW] כתובת דפים קשורים: ?

  1. ניסוס

ניסוס

מה לעשות שכל עוד אין Office, זה המעבד תמלילים היחד בעיברית. לא רע, אבל ממשק משתמש - ככה...אהה...יעיל אבל לא מדהים -- למה יחיד? מה עם מלל?


קטגוריה: מעבדי תמלילים

last edited 2003-09-29 12:34:15 by DSL212-235-64-240