עזרה: מדריכים

מדריכים במקמק

מדריכים מתארים חלק ממקמק מנקודת מבטו של יוצר המדריך. בדרך כלל מדריך מכיל קישורים לדפים אחרים.

דף קטגוריה: מדריכים - רשימה (שנוצרת אוטומטית) של כל המדריכים במקמק

איך יוצרים מדריך חדש

צרו דף חדש בשם "מדריך ה..." והשתמשו בתבנית GuideTemplate (השם יתורגם בעתיד). כדי לראות דוגמא, פתחו את אחד מדפי המדריכים הקיימים.

דוגמאות

מה ההבדל בין מדריכים לקטגוריות?

מדריכים הם אינדקס רגיל הנוצר על ידי המשתמשים. קטגוריה היא אינדקס הפוך שנוצר באופן אוטומטי. ראו עזרה: קטגוריות


תרמו לדף זה: ניר סופר


קטגוריה: עזרה

last edited 2003-02-02 01:18:29 by ניר סופר