עזרה: קטגוריות

עזרה: קטגוריות

קטגוריות משמשות לקיבוץ וחיפוש דפים. כשאתם יוצרים דף אתם יכולים לשיך את הדף לקטגוריה על ידי קישור לקטגוריה בתחתית הדף. דף קטגוריה יוצר רשימה של כל הדפים המשויכים לקטגוריה בצורה אוטומטית, על ידי פקודת מקרו.

דף קטגוריה: קטגוריה מפרט את כל הקטגוריות הקיימות במקמק.

מה ההבדל בין קטגוריה למדריך?

קטגוריה היא אינדקס הפוך שנוצר באופן אוטומטי. מדריך הוא אינדקס רגיל הנוצר על ידי המשתמשים. ראו עזרה: מדריכים

איך יוצרים דף קטגוריה

צרו דף חדש בשם "קטגוריה: כותרת" והשתמשו בתבנית לדף קטגוריה CategoryTemplate (השם יתורגם בעתיד). כדי לראות דוגמא, פתחו את אחד מדפי הקטגוריות האחרים.

דוגמאות

לפני שאתם יוצרים דף קטגוריה, קראו את "מה צריך להיות בדף קטגוריה"

מה צריך להיות בדף קטגוריה?

צריך:

אפשר גם:

ולא צריך:

ֿ


תרמו לדף זה: ניר סופר


קטגוריה: עזרה

last edited 2003-02-02 01:44:50 by ניר סופר