פרוייקט תרגום מערכת ההפעלה לעברית

נמצא כרגע בכתובת [WWW] http://www.geocities.com/joe0265/hebrew

last edited 2004-12-27 16:50:16 by DSL212-235-35-11