קטגוריה הפנייה

קטגוריות משמשות לקיבוץ וחיפוש דפים. אם יצרתם דף הפנייה, שלא מכיל תוכן אלא מפנה לדף אחר, הכניסו בתחתיתו קישור לדף זה כדי שהדף שלכם יופיע ברשימת הדפים למטה.

רשימת דפי ההפניה במקמק


קטגוריה: קטגוריה

last edited 2003-02-02 01:54:13 by ניר סופר