שיכפול דיסק

טיפים >

אפשר לשכפל תקליטור או די-וי-די ללא שום תוכנה נוספת, כולל דיסק שאפשר לאתחל איתו את המחשב, למשל גיבוי של הדי-וי-די עם מערכת ההפעלה.

  1. מכניסים את הדיסק לכונן, נניח שהוא נקרא Foo

  2. פותחים את DiskUtitlity

  3. בוחרים את הדיסק ברשימת הדיסקים בצד שמאל

  4. מתפריט File בוחרים New > Disk Image from Foo

  5. שומרים את דמות הדיסק בפורמט DVD/CD master

  6. בוחרים את דמות הדיסק מתוך הרשימה בצד שמאל

  7. לוחצים על כפתור Burn

אפשר לצרוב מספר עותקים מדמות הדיסק. לאחר שסיימתם לצרוב את כל העותקים אפשר להשליך אותו לפח.

last edited 2007-03-27 23:13:59 by ניר סופר