שינוי תבנית השעה ל־24 שעות

טיפים >

כאשר בוחרים ב־System Preferences > International > Formats באיזור כגון United States, תבנית השעה נקבעת ל־12 שעות בצירוף AM או PM.

הדרך הקלה

על מנת להחליף את השעון לתבנית של 24 שעות, לחצו על Customize ובצעות את הפעולות הבאות:

 1. בחרו ומחקו את התגית הכחולה AM/PM

  • time-customize-1.png

 2. בחרו את תגית השעות ומהתפריט הצץ בחרו 0-23 או 00-23

  • time-customize-2.png

 3. חזרו על הפעולות לכל אחד מתבניות השעה: Short, Medium, Long, Full

  • time-customize-3.png

הדרך המהירה

מי שרוצה פתרון מהיר יותר יכול לפתוח טרמינל ולהקליד (או להעתיק ולהדביק):

defaults write -g AppleICUTimeFormatStrings -dict \
  1 "HH:mm" \
  2 "HH:mm:ss" \
  3 "HH:mm:ss z" \
  4 "HH:mm:ss.SSS z"

תבנית הזמן משתמשת בתבנית של ICU. ראו [WWW] http://www.icu-project.org/userguide/formatDateTime.html.

last edited 2008-11-08 10:51:37 by adsl-69-110-10-216