שירות כיוון הכתיבה

[[ltr]] Languages: [WWW] Hebrew, [WWW] English, [[rtl]]

[WWW] כתובת לקישור ראו גם: /גרסאות, /תמיכה, /תכנון, מדריך לעברית במערכת 10


menu.jpg

תוכן:

  1. קישורים
  2. רקע
  3. התקנה
  4. שימוש
  5. שאלות שכיחות
  6. רשיון שימוש
  7. תודות

קישורים

ראו גם WritingDirectionMenu - עזר דומה ונוח יותר לשימוש, בעיקר אם אתם משתמשים בפנתר.

ניתן למצוא את השירות גם באתרים [WWW] http://versiontracker.com ו–[WWW] http://macupdate.com אבל יתכן ותמצאו שם גרסה ישנה יותר.

רקע

אפשר לכתוב בעברית במרבית התוכנות במערכת 10, אבל מאחר שהתמיכה בכיווניות לקויה, סימני הפיסוק מופיעים במקום הלא נכון ושילוב מלל עברי ואנגלי הופך למשימה בלתי אפשרית, כפי שאפשר לראות בצילום המסך:

hebrewExample.png

אפשר לפתור את הבעיה בדרך פשוטה למדי, כמו שהציע מי שמכונה מיץ פטל, על ידי שתילת תו כיוון ימין לשמאל בתחילת כל פסקה בעזרת מקלדת יוניקוד. בהמשך מצא אורן (הידוע יותר כאובוס) תוכנה המאפשרת לשתול את סימן הכיווניות על ידי לחיצה על Return (ראו KeyXing). שירות זה עושה פעולה דומה - שותל תווי כיווניות בתוך המלל, וכך מתקן את כיוון הפסקה. לשירות כמה יתרונות על פני הפתרונות האחרים שהוצעו: קל יותר להתקנה, קל יותר לשימוש, זול יותר מהתוכנה שהציע אורן, ויכול לעשות הרבה מעבר לשתילת תווי כיווניות (כרגע הוא לא עושה :) )

דוגמאות לשימוש בשירות הכיוון

התקנה

התקנה חדשה

כמו כל שירות אחר, שמים את התוכנה באחד מתיקי השירותים, Services. אם אתם המשתמש היחיד במחשב אתם יכולים להתקין בתיק Services שנמצא בתוך תיק Library בתוך תיק הבית שלכם. אם אין לכם תיק כזה, אתם יכולים ליצור אותו. אפשר גם להתקין את השירות בתיק Services שנמצא בתיק Library שנמצא בכונן הקשיח שבו מותקנת מערכת 10.

לאחר ההתקנה צריך לעשות Log Out ו-Log In פעם אחת, כדי שהמערכת תמצא את השירות החדש.

שידרוג לגרסה חדשה

אם כבר מותקנת גרסה קודמת של השירות, הוציאו את הגרסה הקודמת למכתבה, הכניסו את הגרסה החדשה לתיק השירותים ועשו Log Out. לאחר הכניסה מחדש אפשר להשליך את קובץ השירות הישן לפח.

שימוש

בחירת כיוון וכתיבת מלל

הציבו את הסמן בנקודה שאתם רוצים להתחיל כיוון חדש, בדרך כלל בתחילת פסקה לאחר הקלדת Return - אבל אל תבחרו מלל כי מלל שתבחרו ימחק! בחרו בפקודה Insert Right to Left או בפקודה Insert Left to Right וממשיכים לכתוב כרגיל - סימני הפיסוק יישארו במקומם הנכון, ושילוב מלל אנגלי לא ישבור את המלל באכזריות. כשאתם רוצים לסיים את הכיוון המיוחד ולחזור לכיוון הרגיל, הכניסו תו סיום כיוון בעזרת הפקודה Insert Stop Direction. אם אתם רוצים לכתוב פסקה שלמה באותו כיוון, אתם כנראה יכולים לווותר על תו סיום הכיוון - זה עובד בטקסט אדיט, אבל ייתכן שהמלל לא יוצג בצורה נכונה בתוכנות אחרות או בפלטפורמות אחרות.

שינוי כיוון של פיסקה קיימת

אם אתם רוצים לישר פיסקה שלמה, הציבו את הסמן בתחילת הפיסקה - אבל אל תבחרו מלל כי מלל שתבחרו ימחק! בחרו בפקודה Insert Right to Left או בפקודה Insert Left to Right מתפריט השירות. כיוון הכתיבה מנקודת ההכנסה של תו הכיווניות ועד לסוף הפיסקה ישתנה. שוב, סימן סוף כיווניות אפשר לשתול בסוף הפיסקה אבל נראה שאין צורך בכך.

שינוי כיוון של חלק מפיסקה

אתם בוחרים את המלל שאתם רוצים לשנות לו את הכיוון. אפשר לבחור פסקה שלמה, אפשר לבחור קטע מפסקה, ואפשר לבחור מילה אחת - לפי הצורך. אחר כך בוחרים בפקודה Right to Left או בפקודה Left to Right מתוך תפריט השירות. המלל שבחרתם ישנה את הכיוון.

ישום של כיוון כתיבה לפי תווי כיוון

בחירה של מלל הכולל תווי כיוון ובחירה בפקודה Apply Parargraph Style יתן לכל פיסקה או חלק מפסקה כיוון כתיבה נכון, שמוצג נכון במערכת 10.2 ו–10.3, אבל נשמר בקובץ רק במערכת 10.3. הפקודה מיועדת בעיקר להמרה של מסמכים ישנים שנכתבו בעזרת תווי כיוון לשימוש בתכונת כיוון כתיבה של הפסקה, שנתמכת בצורה מלאה רק במערכת 10.3.

אם רוצים למחוק את תווי הכיוון אפשר לבחור את המלל ולהשתמש בפקודה Delete Direction Marks.

קיצורי מקשים

קיצור

פקודה

⌘/

Insert Right to Left

⌘>

Left to Right

⌘<

Right to Left

לעתים קיצורי המקשים מתנגשים עם תוכנות אחרות. הדרך היחידה להתגבר על הבעייה היא לשנות את קיצור המקשים של התוכנה הסוררת, בעזרת System Preferences > Keyboard & Mouse > Keyboard Shortcuts.

שאלות שכיחות

האם אפשר לשנות את קיצור המקשים?

קיצור מקשים לשירות יכול להכיל אות כלשהי מהמקלדת, עם או בלי Shift. אין אפשרות להשתמש במקשי Control או Option ואין אפשרות להשתמש במקשי החיצים - והם גם תפוסים כבר על ידי תוכנות אחרות כמו Preview. ראה תכנון לגרסה הבאה בדף ה-/תמיכה.

אי אפשר למחוק את השירות מתיק Services

אי אפשר למחוק שירות פעיל, כי התוכנה רצה. השיטה הקלה ביותר היא:

  1. לפתוח את תיק השירותים ולגרור את השירות הקיים למכתבה

  2. להכניס את הגרסה החדשה לתיק השירותים

  3. לעשות Log Out

לאחר שעושים Log In הגרסה החדשה פעילה ואת הישנה על המכתבה אפשר להשליך לפח.

רשיון שימוש

שירות כיוון הכתיבה - עזר לכתיבה עברית במערכת 10

זכויות היוצרים © 2003 ניר סופר

תוכנית זו היא תוכנה חופשית; אתה יכול להפיצה מחדש ו/או לשנות אותה על-פי תנאי [WWW] הרישיון הציבורי הכללי של GNU כפי שפורסם על ידי קרן התוכנה החופשית; בין אם גרסה 2 של הרישיון, ובין אם (לפי בחירתך) כל גרסה מאוחרת שלו.

תוכנית זו מופצת בתקווה שתהיה מועילה, אבל בלא אחריות כלשהי; ואפילו ללא האחריות המשתמעת בדבר מסחריותה או התאמתה למטרה מסויימת. לפרטים נוספים, ראה את [WWW] הרישיון הציבורי הכללי של GNU.

תודות

תודה למיץ פטל ולאייל רדלר על עזרתם.

--ניר סופר


קטגוריה עברית

last edited 2005-04-20 06:23:16 by TLV62-0-96-249