שיתוף קבצים בין מק לשרת חלונות

מדריך לשיתוף קבצים בין מק לשרת חלונות

[WWW] כתובת

המדריך מסביר כיצד להתחבר ממחשבי מק לשרת חלונות דרך פרוטוקול AFP

  1. מדריך לשיתוף קבצים בין מק לשרת חלונות
    1. התקנת Services for Macintosh והגדרת השיתוף בשרת חלונות
    2. התחברות מ-OS X
    3. התחברות מ־OS 9

התקנת Services for Macintosh והגדרת השיתוף בשרת חלונות

התחברות מ-OS X

התחברות מ־OS 9


תרמו לדף זה: OBOS4ALL


קטגוריה: מדריכים

last edited 2003-04-26 22:48:17 by bzq-118-115