תמונות מסך

השם הוחלף ל–איך לצלם את המסך כדי שישתלב יחד עם שאר דפי איך... ראה קטגוריה: איך שמשמשת למדריכים בסגנון Linux Howto.

last edited 2004-05-31 10:19:10 by DSL217-132-7-27