תמיכה עברית במקמק

תמיכה עברית במקמק

כאן תתואר התמיכה העברית הקיימת במקמק ונדון על הצעות לשיפור.

שילוב מלל לועזי

צריך למצוא דרך בעריכת דף, להגדיר קטע טקסט שיהיה ltr עם יישור לשמאל. האם יש אפשרות להוסיף קודי פורמט חדשים למערכת?


מאחר שיישור נעשה ברמת הפיסקה, אפשר שבאופן אוטומטי פיסקאות לא עבריות יהיו עם dir=ltr (כפי ש-צ'יק_צ'ק עושה) --יונת


ראו שילוב מלל לועזי - נא לבדוק ולהעיר הערות, הפתרון עדיין לא סופי. המשוב שלכם חשוב.

למה להשתמש בשמות דפים בעברית

למה להשתמש בשמות דפים באנגלית

תקלות

ברשימת תוכן ענינים, הנקודה נמצאת בצד הלא נכון של המספר. ראו לדוגמא Safari

last edited 2003-02-12 22:50:35 by 212