AlcatelSpeedTouchHome

דפים קשורים: Broadband

  1. מודם אלקטל SpeedTouch Home
    1. חיבור בפרוטוקול PPTP
    2. החלפת פרוטוקול ל–PPPoE
    3. הפיכת המודם לנתב
    4. שאלות ותשובות

מודם אלקטל SpeedTouch Home

חסר הסבר כללי על המודם, השוואה לעומת מודמים אחרים

חיבור בפרוטוקול PPTP

איך להגדיר את הרשת והמחשבים לעבודה עם המודם כפי שהוא מגיע מבזק...

החלפת פרוטוקול ל–PPPoE

יתרונות על פני חיבור ב–PPTP:

/ConfigPPPoE - איך להגדיר את המודם לעבודה בפרוטוקול PPPoE.

הפיכת המודם לנתב

[WWW] איך להפוך מודם אלקטל לנתב - אתר עברי המסביר את התהליך.

שאלות ותשובות


תרמו לדף זה: יריב, OBOS4ALL, ניר סופר ואחרים


קטגוריות: קטגוריה: פס רחב, קטגוריה: חומרה, קטגוריה: אינטרנט

last edited 2003-11-29 23:40:22 by ניר סופר