Apache

Apache Web Server

feather.gif

תוכן עניינים:

 1. Apache Web Server
  1. הגרסא המובנית
  2. Complete Apache 2 של Server Logistics
   1. הורדת התוכנה
   2. התקנה
   3. הרצה
   4. קינפוג, httpd.conf
   5. Complete Apache 2 Preferences Pane
   6. מיקום הקבצים
   7. צפייה באתר
   8. הסרת התוכנה
  3. מידע נוסף

Apache Web Server הוא שרת אינטנרט חופשי המופץ על ידי ארגון [WWW] Apache כקוד חופשי. השרת מיועד להרצה על מערכות יוניקס רבות (וקיימת גם גרסא ל-Windows). מדריך זה עוסק בהתקנה, הפעלה וקינפוג בסיסי של השרת תחת Mac OS X.

הגרסא המובנית

ב OS X קיימת גרסא מובנית של השרת, אך היא ישנה ולא מאפשרת הרצה תקינה של הגרסאות האחרונות של PHP. אם בכל זאת בחרת להשתמש בגרסא זו של השרת, הפעלתו תבוצע דרך System Prefrences - Sharing. סמנו את Personal Wev Sharing ברשימה והשרת יפעל אוטומטית. ושוב, איני ממליץ להשתמש בגרסא זו של השרת, אלא בזאתי המתוארת בסעיף הבא.

Sharing_Pane.png

Complete Apache 2 של Server Logistics

חברת Server Logistics מפיצה גרסא הרצה (חופשית כמובן) של Apache 2.0.47 (זוהי הגרסא העדכנית ביותר נכון להיום של השרת) עבור Mac OS X. לפי הרשום באתר החברה, לא ניתן להריץ את התוכנית על מעורכות טרום-יגואר. ההתקנה של גרסא זו קלה מאוד, ואינה דורשת התעסקות רבה עם הטרמינל.

הורדת התוכנה

את התוכנית ניתן להוריד מאתר חברת Server Logistics, להלן הקישור:

[WWW] http://www.serverlogistics.com/apache2.php

התקנה

לפני שנוכל להתקין את השרת, יש לבטל את השרת המובנת במערכת, במידה והוא פעיל. ניתן לבדוק זאת ולבצע את הביטול במידה ונדרש דרך System Prefrences -- Sharing. שם יש לבטל הוי ב Personal Web Sharing במידה ומסומן. במידה ונהיה מעונינים להרציץ בו זמנית את שני השרתים, יש לדאוג כי כל אחד מהם ירוץ על פורט שונה.

את ההתקנה נתחיל בהפעלת הקובץ CompleteApache2-2.0.47.dmg שהורדנו, הרצת הקובץ תיצור "דיסק התקנה" בשולחן העבודה. יש להיכנס אל הדיסק ולהפעיל משם את הקובץ Apache2.pkg, כעת יופיע Installer רגיל של המערכת. יש לעבור על פני השלבים, עד לסייום.

בסיום ההקנה יורץ אוטומטית Apache, אשף ההקתנה מוסיף אוטומטית סקריפט שעולה יחד עם המערכת ומריץ את השרת.

הרצה

בעיקרון יש לגשת לשלב זה רק לאחר קינפוג השרת, אלא עם ההגדרות הבאות מתאימות למטרת השימוש בשרת:

באופן כללי מדובר בהגדרות ברירת מחדל נוספת אך אלו נראו לי כחשובות לציון, במידה ואחת מהקביעות האלו אינן מתאימות עבורך, יש לעקוב אחר ההנחיות בפרק הבא בטרם הפעלת השרת.

לאחר ההתקנה, השרת מפעיל עצמו אוטומטית, ניתן לעצור את פעולתו על ידי הפקודה הבאה בטרמינל:

[[ltr]]

sudo /Library/Apache2/bin/apachectl stop

[[rtl]]

ולהקליד את הסיסמה שלכם (אתה צריכים להיות משתמש עם הרשאות אדמיניסטרטור). על מנת להפעיל את השרת יש לבצע את אותה שורת פקודה בשינוי אחד במקום stop יש לרשום start.

קינפוג, httpd.conf

על מנת להתאים את הגדרות השרת לצרכי השימוש בו יש לערוך את תוכן קובץ ההגדרות httpd.conf הנמצא בנתיב /Library/Apache2/conf. מומלץ מאוד לגבות קובץ זה בטרם עריכתו. את הקובץ ניתן לערוך באמצעות טקסט-אדיט או באמצעות pico מהטרימנל או בכל עורך מלל אחר, יש להקפיד לא לשנות את הפורמט בו שמור הקובץ. ניתן לשנות כמעט כל הגדרה בשר רך קובץ ז.

להלן מספר הגדרות שימושיות ואופן הגדרתן:

Users/admin/Sites/

[[ltr]]

sudo /Library/Apache2/bin/apachectl configtest

[[rtl]]

ולאחר מכן לבצע הפעלה מחדש של השרת ע"י הפקודה הבאה:

[[ltr]]

sudo /Library/Apache2/bin/apachectl graceful

[[rtl]]

Complete Apache 2 Preferences Pane

אמנם המלצתי הכללית היא לא להתשמש בכלי זה, אך כיוון שהוא מגיע ב"דיסק ההקתנה", מן הראוי להזכיר אותו. הכלי הנ"ל מאפשר (כשהוא עובד, וכאן הבעיה) להפעיל מחדש, לסגור ולפתוח את השרת, במקום ביצוע הפעולות הנ"ל מהטרמינל. אך הוא רווי באגים, בעיקר במתן החיווי לגבי מצבו הנוכחי של השרת. במידה ובכל זאת החלטת להשתמש בכלי זה התקנתו תתבצע ע"י גרירת Apache2.prefPane מדיסק ההקתנה אל תיקית [[ltr]] /Library/PreferencesPanes [[rtl]] השימוש בפנל יתבצע דרך System Prefrences, שם לאחר העתקת הקובץ תתוסף קטגוריה Other ובתוכה יופיע הפנל Apache2

מיקום הקבצים

את קבצי האתר יש למקם בתיקיה

[[ltr]] /Library/Apache2/htdocs [[rtl]]

מידע על שינוי נתיב זה ניתן למצוא בפרק הקודם.

צפייה באתר

במידה וכל השלבים הנ"ל עברו כשורה וקבצי האתר מוקמו, ניתן לצפות באתר, מהמחשב המקומי או מכל מחשב אחר ע"י כניסה לכתובת הבאה כאשר yourIP הוא כתובת המחשב שלך (הניתנת למציאה דרך System Prefrences--Network) ו page.html הוא אחד העמודים בתיקיה הראשית.

[WWW] http://yourIP/page.html

הסרת התוכנה

במידה ומסיבה כל שהיא יש צורך להסיר את השרת על כל מרכיביו מהמערכת, ההסרה תתבצע מהטרמינל. את ההסרה יכול לבצע רק משתמש בעל הרשאות Administrator או משתמש העל root. הדרך המומלצת ביותר היא להקליד sudo לפני שם הפקודה לפני ביצוע הפקודה בפעם הראשונה תתבקשו להכניס סיסמא, זוהי הסיסמא שלכם ולא הסיסמא של משתמש העל root. לפרטים נוספים אפשר להקליד man sudo. [[ltr]]

sudo rm -rf /Library/Apache2
sudo rm -rf /Library/StartupItems/Apache2
sudo rm -rf /Library/Receipts/Apache2.pkg

[[rtl]]

מידע נוסף

מידע נוסף על בנייה אתר והרצתו ניתן למצוא בדף CreateSite


דפים קשורים

CreateSite, פתיחת פורטים, תוכנות למקינטוש

קטגוריות

קטגוריה: אינטרנט, קטגוריה: מק למתקדמים, קטגוריה: יוניקס, קטגוריה: תוכנות, קטגוריה: מדריכים

תרמו לדף זה

Mano, ניר סופר, TalaGabizon

last edited 2003-08-25 12:25:41 by spc