CdHereScript

דפים קשורים: מדריך AppleScript

cd Here Script

סקריפט הפותח חלון טרמינל בתיק הנבחר בפינדר או בתיק שמכיל את הקובץ הנבחר. חוסך הקלדה רבה כדי להגיע לתיק שאתם רואים או נמצאים בתוכו בפינדר.

הסקריפט הוא שיפור לסקריפט Send Terminal Here שמופיע [WWW] בהודעה בפורום מקינטוש באורט של ברסיני.

/Code צפו בקוד - לקוראי אפלסקריפט

התקנה:

שימוש:

בדרך כלל אין צורך לבחור שום דבר, עצם הניווט שעשיתם לתיק או לקובץ מסוים, משאירות את התיק או הקובץ הנכון בחורים, והסקריפט מזהה אותם ופותח טרמינל במקום שאתם רוצים. תנסו.

שאלות שכיחות

הצעות לשיפור


תרמו לדף זה: ניר סופר


קטגוריה: AppleScript

last edited 2003-02-20 08:45:57 by ניר סופר