HePy/השלמה%אוטומטית

הדף עבר דירה לעריכת קלט אינטרקטיבית

אנא אל תצרו דפי משנה של HePy, כי אחר כך נתצרך להשתמש בקישורים המעצבנים האלו, במקום פשוט לכתוב: הסתכל בעריכת קלט אינטרקטיבית. אני יודע אני בעצמי כתבתי את זה בדף הראשי, אבל זה היה רעיון רע וטיפשי.

קל למצוא את הדפים של היפי בעזרת הקטגוריות.

last edited 2004-09-13 18:14:59 by ניר סופר