HebrewMail/Links

[WWW] כתובת דפים קשורים: ?

שילוב קישורים בדואר אלקטרוני

  1. שילוב קישורים בדואר אלקטרוני
    1. קישורים במלל פשוט
    2. קישורים בדואר מבוסס HTML
    3. קישורים קצרים יותר

קישורים במלל פשוט

קישורים שמורכבים מהכתובת עצמה ולא עושים שימוש ב-HTML:

תוכנות שמזהות קישורים כאלה: [להוסיף לרשימה]

קישורים ארוכים מוקפים בסוגריים משולשים, אפשר לשבור לשתי שורות:

תוכנות שתומכות בתכונה זו: [מי שמכיר להוסיף לרשימה]


כדאי להכניס כאן צילומי מסך במקום הדוגמאות

קישורים בדואר מבוסס HTML

קישורי HTML כפי שהם מוצגים בתוכנות דואר שאינן תומכות ב-HTML:

קישורי HTML כפי שהם מוצגים בתוכנה שכן תומכת בהם (כמעט כל התוכנות):

הלינק יופיע כמובן ללא האייקון שלמעלה, ויראה כחלק טבעי מהטקסט.


גם כאן שני צילומי מסך יהיו הרבה יותר קריאים ומעניינים

קישורים קצרים יותר

אפשר להשיג כתובת אינטרנט קצרה יותר בעזרת שירותים שונים ברשת כמו:


הטריק עם mailto לרשימת כתובות נסתרות עם שם קבוצה בשדה To נראה לי מתאים לדף הזה.


תרמו לדף זה: OBOS4ALL, ניר סופר


קטגוריה:

last edited 2008-11-18 01:39:57 by ניר סופר