HebrewService

icon.jpg

שירות העברית גרסה 1.3

שירות העברית מוסיף תפריט Hebrew לתפריט Services ובו מספר שירותים שימושיים לכותבים בעברית. השירותים זמינים בכל יישום התומך בשירותי מערכת, כגון Mellel, Mail, ו–TextEdit.

דרישות מערכת

שירות העברית פועל ב–Mac OS X 10.2 (יגואר) ומעלה.

חדש בגרסה זו

שירות חדש Escape URL לתרגום של כתובת המכילה עברית לקישור תקני.

התקנה

  1. העתיקו את Hebrew.service לתוך תיק Services הנמצא בתיק Library במחיצה בה מותקנת Mac OS X. אם התיק אינו קיים צרו אותו — הקפידו לאיית את שמו כפי שהוא מופיע כאן.

  2. בצעו Log Out. השירות יהיה זמין לכל המשתמשים במחשב לאחר כניסתם למערכת.

אם אתם נתקלים בהודעות שגיאה שאין לכם הרשאות מספיקות, היכנסו למערכת בחשבון עם הרשאות Administrator לפני ההתקנה.

אם אין לכם הרשאות Administrator, התקינו את השירות בתיק Services הנמצא בתיק Library בתיק הבית שלכם. לאחר שתבצעו Log Out ותיכנסו חזרה למערכת השירות יהיה זמין עבורכם בלבד.

שדרוג גרסה קודמת

הוציאו את Hebrew.service הקודם מתיק Services לפני ההתקנה. יתכן ותצרכו להפעיל תוכנות מחדש לפני שיוכלו להשתמש בגרסה החדשה.

הסרה

הוציאו את Hebrew.service מתיק Services ובצעו Log Out. לאחר שתיכנסו חזרה למערכת תוכלו למחוק אותו.

השימוש בשירות העברית

שירות העברית מוסיף תפריט Hebrew בתפריט Services הנמצא בתפריט היישום. בפקודות בתפריט זה תוכלו להשתמש בכל יישום שתומך בשירותי מערכת.

Convert from Hebrew (Windows)

ממיר מלל הנראה כגיבריש, והמקודד בקידוד עברית לחלונות שהיה נהוג בחלונות 95, 98 ו–ME. לדוגמה שמות קבצים או תגיות בקבצי MP3.

להמרת מלל בחרו את המלל ובחרו בפקודה זו או הקלידו ⌘⇧W.

Reverse Selection

הופך מלל "הפוך" כמו זה ”ךופה ללמ“ למלל קריא, או מלל קריא למלל "הפוך". שימושי למי שמנסה לכתוב ”הפוך“ ביישומים שלא תומכים בכתיבה בעברית, או להפיכת מלל שהעתקתם מאתר הכתוב בעברית ויזואלית.

להפיכת מלל בחרו את המלל והפעילו פקודה זו, או הקלידו ⌘⇧R.

Unwrap Selection

באתרים שמשתמשים בעברית ויזואלית הפסקאות שבורות לשורות בודדות, והמלל נשבר באופן ויזואלי אם מקטינים את רוחב החלון. פקודה זו מאחה את השורות שבבחירה לפסקאות, ומסירה שורות ריקות בין פסקאות.

לאיחוי פסקאות בחרו את הפסקאות והפעילו פקודה זו, או הקלידו ⌘⇧U.

Escape URL

יש אתרים שתומכים בכתובות בעברית, כמו ויקיפדיה ואתרי ויקי מבוססים מוין מוין. באתרים כאלה, אפשר להקליד בתיבת הכתובת בדפדפן כתובת המכילה עברית אבל אם תדביקו כתובת כזו באתר אחר, או בדואר אלקטרוני, הקישור ישבר. הפקודה מתרגמת את הכתובת בעברית לקישור תקני (אם כי בלתי קריא) שאפשר להדביק בכל מקום.

לתיקון קישור בחרו את הקישור והפעילו פקודה זו, או הקלידו ⌘⇧E.

עניינים ידועים

מקש קיצור לא פועל

זו תקלה טיפוסית לשירותי מערכת. נסו את הפתרונות האלו: 1. פתחו את תפריט היישום וסגרו אותו. תצטרכו לעשות זאת פעם אחת לאחר הפעלת כל יישום.

  1. אם עדיין מקש הקיצור לא פועל, וודאו שאתם מקלידים אותו בצורה נכונה — טעות שכיחה היא לשכוח ללחוץ על מקש Shift.

  2. אם עדיין מקש הקיצור לא פועל, וגם לא מופיע בתפריט השירות, היישום או שירות אחר משתמשים בו. ב–Mac OS X 10.3 (פנתר) תוכלו למצוא את התפריט ”שלוקח“ לכם את מקש הקיצור של השירות ולהגדיר לו מקש קיצור אחר.

האות נון ב–iTunes

כאשר ממירים ב–iTunes מילים בהם מופיעה האות נון, למשל מקינטוש, האות נון הופכת לסימן שאלה. כנראה נובע מבג ב–iTunes, מאחר ואותו מלל בדיוק אפשר להמיר בצורה נכונה בתוכנות אחרות, למשל מלל.

דוגמא: בחרו את הגיבריש הזה: î÷éðèåù ðçîã éåúø! והפעילו את הפקודה Services > Hebrew > Convert from Hebrew (Windows).

תודות

שירות העברית משתמש בספרייה GNU FriBidi של דוב גרובגלד ו–Behdad Esfahbod. לפרטים נוספים ראו [WWW] http://fribidi.org.

רישיון שימוש

שירות העברית - שירותים שימושיים לכותבים בעברית
זכויות היוצרים © 2003-2006 ניר סופר

תכנית זו היא תוכנה חופשית; אתה יכול להפיצה מחדש ו/או לשנות אותה על פי
תנאי הרישיון הציבורי הכללי של גנו כפי שפורסם על ידי קרן התכנה החופשית;
אם גרסה 2 של הרישיון, ואם כל גרסה מאוחרת שלו (לפי בחירתך).

תכנית זו מופצת בתקווה שתהיה מועילה, אבל בלא אחריות כלשהי; ואפילו ללא
האחריות המשתמעת בדבר מסחריותה או התאמתה למטרה מסוימת. לפרטים נוספים,
ראה את הרישיון הציבורי הכללי של גנו:
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
ערוך

הורדה

קישורים

ערוך

last edited 2007-08-04 20:33:44 by ניר סופר