HebrewSpellingService

Hebrew Spelling Service

Hspell-osx.png mellel.png

כל מה שרציתם לדעת על בודק האיות החופשי שנכתב על ידי [WWW] נדב הראל ו[WWW] דן קניגסברג והוסב ל Mac OS X על ידי [WWW] מיץ פטל.

תוכן עניינים

 1. Hebrew Spelling Service
  1. קישורים
  2. התקנה
  3. אופן השימוש
  4. מגבלות
  5. הסרה
  6. שאלות שכיחות
   1. בודק האיות נתקע על עברית ומסרב לבדוק בשפה אחרת
   2. בודק האיות נתקע על שפה אחרת ומסרב לבדוק בעברית

קישורים

התקנה

אם יש לכם הרשאות administrator ואתם רוצים להתקין את השירות לכל המשתמשים במחשב, שימו את הקובץ Hebrew Spelling.service בתיק Services בתוך תיק Library הראשי בדיסק ההפעלה (startup disk) שלכם. אם אתם רוצים להתקין את השירות רק עבורכם אפשר לשים אותו בתיק Services בתוך תיק Library שבתיק הבית שלכם, אם תיק Services אינו קיימת במיקום הרצוי, צרו אותה.

לאחר ההתקנה בצעו Log Out. השירות יהיה פעיל מרגע שתיכנסו שוב לחשבון שלכם.

אופן השימוש

בתוכנות שיש להן תת תפריט Spelling בתפריט Edit, ניתן לפתוח את חלון Spelling ולבחור תחת Dictionary באפשרות Hebrew (Hspell). השימוש בבודק האיות כמו בבודק האיות המובנה במערכת.

מגבלות

הסרה

כדי להסיר את בודק האיות, הוציאו את הקובץ מיק Services למכתבה ובצעו Log Out. לאחר כניסה מחדש לחשבונכם תוכלו למחוק את הקובץ.

שאלות שכיחות

בודק האיות נתקע על עברית ומסרב לבדוק בשפה אחרת

לפעמים אתם מחליפים את שפת בודק האיות לשפה אחרת, אבל הבודק ממשיך לבדוק בעברית. גרסא 1.1 של שירות האיות העברי מטפלת באופן חלקי בבעיה, על ידי סיום פעולתו של שירות האיות העברי במקרים אלו. זו התנהגות ברירת-המחדל, והיא אמורה לפתור כמחצית ממקרי ההתקעות.

ניתן לקבל דיווח ל-Console בכל פעם שזה קורה על ידי הפעלת logging באמצעות הפקודה [[ltr]]

defaults write com.mitzpettel.hspell HSLog -bool YES

[[rtl]]

ניתן לנטרל את ההתנהגות החדשה באמצעות הפקודה: [[ltr]]

defaults write com.mitzpettel.hspell exitOnWrongLanguage -bool NO

[[rtl]]

בשתי פקודות אלה ניתן להפעיל או לכבות את ההעדפות באמצעות הפעלת הפקודות עם YES או NO לפי הצורך.

בודק האיות נתקע על שפה אחרת ומסרב לבדוק בעברית

באותם המקרים בהם אתה מנסים לבחור את שירות האיות העברי אבל המערכת מתעקשת להמשיך לבדוק בשפה אחרת, תצטרכו להפסיק את פעולות של בודק האיות האחר בעצמכם. אפשר לבצע זאת דרך הטרמינל בצורה כזאת, בהנחה שבודק האיות הסורר הוא בודק האיות המובנה של אפל: [[ltr]]

killall AppleSpell

[[rtl]]

לאחר הפסקת פעולתו של המאיית האחר, בודק האיות יסכים לבדוק בעברית.


דפים קשורים

מדריך לעברית במערכת 10

תרמו לדף זה

ניר סופר, Mano ואחרים

קטגוריה

קטגוריה: תוכנות

last edited 2003-12-26 13:41:05 by DSL212-235-98-132