ID3Repair

ישומים מסויימים עלולים לשמור מלל עברי או בשפה אקזוטית אחרת בתגיות ID3 בקידוד iso-8859-1. קבצים אלו הם לא קריאים בתוכנות מודרניות כמו iTunes. כלי זה ממיר את המלל בתגיות ID3 ליוניקוד, ומעדכן את התגיות לגרסה 2.3.

הורידו את גרסת הבדיקה הנוכחית: [WWW] http://nirs.freeshell.org/id3repair/

שימוש טיפוסי

הורידו ופרשו את החבילה במקום נוח, למשל על המכתבה (אפשר גם להוריד ולפרוש את החבילה בעזרת דפדפן ו–Stuffit Expander):

ועברו לתיק id3repair:

לבדיקת קבצים הנמצאים בתיק "Music" על המכתבה:

אפשר להקליד את תחילת הפקודה עד לנתיב לתיק בו הקבצים נמצאים, ואז לגרור את התיק מתוך הפיינדר על הטרמינל, והנתיב המלא לקובץ יוקלד עבורכם.

אם אתם רוצים לראות יותר פרטים - בדיוק מה יתוקן בקבצים לפני שאתם מנסים לתקן:

לתיקון הקבצים בתיק הנ"ל:

עזרה

לעזרה נוספת, נסו:

שימוש מתקדם

אם אתם רוצים לבצע תיקון של כל הקבצים כולל כל הקבצים בתיקי משנה, אפשר לעשות את זה בעזרת שילוב של מספר פקודות. אבל חשוב לציין שהתיקון עלול להשמיד קבצים שלא משתמשים בקידוד שאתה בוחרים. אם יש לכם למשל קבצים בשפות אחרות, למשל צרפתית, תיקון התגיות בקבצים תוך שימוש בקידוד cp1255 עלול להפוך תווים מיוחדים בצרפתית, למשל אקסנטים, לגיבריש.

אם אתה בטוחים שאתם יודעים מה אתם עושים, ואחרי שעשיתם גיבוי של כל הקבצים, בדקו את הקבצים בצורה כזו:

לאחר שווידאתם שהשינויים רצויים, הריצו שוב על מנת לתקן:

מגבלות


קטגוריה ישומים קטגוריה תכנה חפשית

last edited 2005-09-29 23:54:58 by ניר סופר