KeyNote

KeyNote

top.jpg

כאן אפשר למצוא טיפים וטריקים בתוכנת קינוט, וכל דבר אחר שמשתשמים בתוכנה חשבו שיהיה שימושי לאחרים.

תוכן עניינים

 1. KeyNote
  1. טיפים וטריקים
   1. איך לייבא מצגת מ PowerPoint 4 for Mac

טיפים וטריקים

איך לייבא מצגת מ PowerPoint 4 for Mac

 1. העתקת המלל מ - PowerPoint והדבקתו למסמך ניסוס (בקלאסיק).

 2. עריכה סופית בניסוס - כולל שנוי פונט, מספור ראשי פרקים, במידת הצורך, תוך שימוש בתוי המספור העליוניים של המקלדת.

 3. העתקת המלל המעודכן.

 4. הכנות בקיינוט לקליטת המלל:

  1. בחירת מקלדת עברית.

  2. בחירת כוון RTL (ימין לשמאל) באמצעות DirectionService.

  3. הכנסת הסמן למסגרת המלל + הקשת ריטורן כדי לעבור לשורה חדשה.

  4. בצוע הדבקת המלל כאשר המלל יועבר עם מספור השורות במקום הנכון.

  5. עריכת סוג היישור ונתוני מלל נוספים, לפי הצורך.


תרמו לדף זה

ניר סופר, Mano, דוד בר-און ואחרים.

קטגוריה

קטגוריה: תוכנות

last edited 2004-01-31 12:53:14 by DSL217-132-193-200