MacMacCare

MacMacCare

דף זה ירכז תרגומים של מסמכים מתוך [WWW] AppleCare Knowledege Base. נדרשת עזרתכם בתרגומם של דפים חשובים ממאגר זה.

איך להוסיף דפים חדשים למאגר זה

נסו להלקיד כאן את השם למאמר(אם הדף קיים, חזרו לכאן ונסו שם אחר). לאחר מכן בחרו בתבנית MacMacCareArticleTemplate וערכו את העמוד החדש בהתאם להוראות בתבנית

דפים שתורגמו

דפים להם נדרש תרגום


קטגוריות

קטגוריה: מדריכים, קטגוריה: פתרון תקלות

תרמו לדף זה

Mano

last edited 2003-09-05 16:44:39 by DSL212-235-81-116