MailApp/HebrewSupport

תמיכה עברית ב Mail

 1. תמיכה עברית ב Mail
  1. קריאת דואר בעברית
   1. בחירת קידוד
  2. כתיבת דואר בעברית
   1. יישור כתיבה ימני
   2. כיווניות פסקה

קריאת דואר בעברית

ניתן לקרוא הודעות דואר בעברית שנוצרו בכל קידודי העברית הנפוצים: iso-8859-8, windows-1255 ו–Unicode utf-8. לעתים מגיעות הודעות דואר שקידודם אינו מזוהה נכון על על ידי Mail, במצב כזה יש לבחור ידנית את הקידוד.

בחירת קידוד

ב־Mac OS X 10.2 - יגואר

בחרו את הקידוד הרצוי מתפריט [[ltr(Format:Text Encodings)]].

טיפ: יצירת קיצור מקשים להחלפת קידוד

הקלדת שתי הפקודות הבאות בטרמינל תגדיר קיצורי מקשים לבחירת קידודי העברית. Command+I יוגדר עבור קידוד Hebrew ISO 8859-8 ו Command+U עבור קידוד Hebrew Windows. יש להקיש Enter לאחר כל פקודה.

[[ltr]]

defaults write com.apple.Mail NSUserKeyEquivalents -dict-add "'Hebrew (ISO 8859-8)'" '@i'

defaults write com.apple.Mail NSUserKeyEquivalents -dict-add "'Hebrew (Windows)'" '@u'

[[rtl]]

ניתן כמובן להחליף את האותיות i ו u באותיות/ספרות אחרות. ניתן גם להוסיף את מקש Option או Shift לכל אחד מהקיצורים ע"י הוספת טילדה (עבור Option) או $ (עבור Shift) בין סימן ה @ לאות או הסיפרה.

ב־Mac OS X 10.3 - פנתר

בחירת הקידוד מתבצעת מתפריט [[ltr(Message:Text Encodings)]].

כברת מחדל, קידודי העברית לא נכללים בתפריט זה, כדי שאלה יופיעו גשו ללשונית Language שבפנל International של System Prefrences, לחצו על כפתור Edit וסמנו את השפה העברית, באותה הזדמנות כדאי להסיר את הסימון משפות לא רלוונטיות :).

addHebrew.jpg

אשרו את החלון והפעילו מחדש את Mail. קידודי העברית יופיעו תחת תפריט [[ltr(Message:Text Encodings)]].

TextEncodingsMenu.jpg

טיפ: יצירת קיצור מקשים להחלפת קידוד

בלוח Keyboard & Mouse בפנתר ניתן לשנת ולהגדיר קיצורי מקשים נוספים לתוכנות ניתן גם לנצל זאת להגדרת קיצורי מקשים לקידודים במייל:

 1. גשו ללשונית Keyboard Shortcuts שבפנל Keyboard & Mouse של System Prefrences.

 2. לחצו על לחצן ה +.

 3. בשדה Application בחרו ב Mail. (!) הערה: במידה ותבחרו כאן ב All Applications הגדרת הקידוד תהיה זמינה גם עבור Safari.

 4. בשדה Menu Title הקלידו את שם הקידוד בדיוק כפי שהוא מופיע בתפריט [[ltr(Message:Text Encodings)]] של מייל.

 5. בשדה Keyboard Shortcut הקישו את קיצור המקשים הרצוי.

PantherAddKeyShort.jpg

כתיבת דואר בעברית

יישור כתיבה ימני

אפשר כמו בכל תוכנות קוקו לשלוט בישור הפסקה דרך תפריט Format:Text.

כיווניות פסקה

קביעת יישור ימני בלבד אינה פותרת את הבעיה במשפטים בעלי מלל מעורב, כך למשל המשפט "עברית ו-English באותו משפט." יראה כ"[[ltr(עברית ו-English באותו משפט.)]]".

לתצוגה תקינה של משפטים אלה נדרש גם פתרון להגדרת כיווניות פסקה.

ב־Mac OS X 10.2 - יגואר

ביגואר אין פתרון מובנה במערכת להגדרת כיווניות פסקה, אך כמו בכל תוכנת קוקו אפשר לפתור את הבעייה בעזרת שרות הכיוון. מלל למשתמשי Mail אחרים ולמשתמשי מוזילה על כל פלטפורמה יגיע בצורה מושלמת, עם תוכנות אחרות יש בעיות והכיווניות לא נשמרת, או שסימני הכיון מופיעים כסימני שאלה וכדומה. פרטים נוספים בדפים HebrewMail ומוזילה מול Mail: תמיכה בעברית.

נראה שהפתרון הכי בטוח לכתיבת אימיילים בעברית חוצי-פלטפורמות, הוא שימוש בתוכנת הדואר של מוזילה, ראו Mozilla/Mail..

ב־Mac OS X 10.3 - פנתר

בפנתר יש פתרון מובנה לכיווניות פסקה הזמין בכל תיבות הטקסט, בכל תוכנות הקוקו, את כיווניות הפסקה ניתן לבחור דרך התפריט הקונטקסטואלי [[ltr((Control/Right click))]] , כך זה נראה:

PantherHebMsg.jpg

שימו לב שקביעת כיווניות הפסקה הופכת גם את היישור, כך שאין צורך להגדיר יישור ימני לפני החלת כיוון הפסקה.

last edited 2005-01-08 16:59:30 by 80