MailtoScript

דפים קשורים: מדריך AppleScript

Mailto Script

סקריפט השולח קבצים בדואר אלקטרוני בעזרת תוכנת Mail.

הסקריפט עושה משהו דומה לפעולת "שלח אל" בחלונות, אבל מעט יותר טוב. אם אתם שולחים יותר מקובץ אחד, כותרת ההודעה תהייה שם הקובץ הראשון, ומספר הקבצים הנוספים, במקום רשימה ארוכה ארוכה של שמות קבצים, כמו שקורה בחלונות.

אם אתם רוצים לשנות את שם ההודעה, אפשר בקלות לעשות את זה על ידי שינוי קל בסקריפט.

/Code - צפו בקוד - לקוראי אפלסקריפט

התקנה:

שימוש:

בגים:

שמות קבצים בעברית יופיעו בכותרת המכתב בסימני שאלה, בגלל שאפל סקריפט לא תומך בשמות קבצים בעברית. נא להתלונן באפל.

שאלות

הצעות לשיפור


תרמו לדף זה: ניר סופר


קטגוריה: AppleScript

last edited 2003-02-20 08:51:18 by ניר סופר