RAID

דפים קשורים: מדריך לאיחסון

  1. RAID
    1. רמות ה-RAID העקריות
    2. קישורים

RAID

ראשי תיבות של Redundant Array of Independent Disks. שיטה לאחסון מידע על מספר דיסקים במקביל. סוגי ה-RAID השונים משפרים את הביצועים ואת שרידות המידע (לעיתים מושגת רק מטרה אחת, פרטים בהמשך). למרות שהמידע במערך דיסקים מסוג RAID מאוחסן על פני דיסקים שונים, כלפי המשתמש הם מופיעים כדיסק לוגי אחד.

אפל מתכוונת להוציא בקרוב גרסה של ה-Xserve שתכלול RAID מובנה, בינתיים הדבר מתעקב (ראו קישור למטה).

רמות ה-RAID העקריות

להוסיף (אולי) הסבר על סוגים נוספים (RAID3 ו-RAID5).

קישורים

להוסיף פרטים על פתרונות RAID בתוכנה מול חומרה.


תרמו לדף זה: OBOS4ALL, ניר סופר ואחרים


קטגוריה: איחסון

last edited 2005-03-01 21:57:47 by 85-250-249-110