RichTextFormat

פורמט RTF

דף זה מסביר מהו פורמט RTF למה הוא שימושי ואיך לעבוד איתו בתוכנות שונות.

תוכן עניינים

  1. פורמט RTF
  2. פרוש השם
  3. כמה תשובות שניתנו לי בפורום אורט - כתגובה לשאלתי בנושא
    1. מה זה RTF
  4. נושאים עליהם יש לפרט בעמוד זה
  5. תוכנות שתומכות ב-RTF

פרוש השם

פורמט של טקסט עשיר... והכוונה: רק עשירים מדברים בפורמט הזה... שמישהו יתקן את השטויות שלי...

כמה תשובות שניתנו לי בפורום אורט - כתגובה לשאלתי בנושא

מה זה RTF

הסברון קצר על RTF (ולהלן, רט"פ): מדובר בתבנית (פורמט) קובץ שיצרה מיקרוסופט לפני כך וכך שנים כסוג של תקן לתיאור מסמכים מסוגננים (פירוש ראשי התיבות: תבנית מלל עשיר). בפישוט מה, בתבנית רט"פ כל מלל או אלמנט במסמך (החל מפונטים וכלה בטבלאות) מוגדר באמצעות תגים המבארים איך הוא צריך להיות מוצג. חברת נטסט, שמערכת ההפעלה שלה שימשה אחר כך בסיס למערכת ההפעלה 10, יישמה ערכה מצומצמת של התקן הזה, עם תוספות קטנות משלה, לצורך צפיה בקבצים מסוגננים פשוטים. תמיכה זו, פחות או יותר כמות שהיא, מיושמת היום גם במערכת ההפעלה 10 (מה שמבאר מדוע התמיכה כה מוגבלת ברט"פ באיקס). מאחר שמדובר בתקן של מיקרוסופט הוא התפתח במהלך השנים פחות כתקן כללי ויותר כשיטה חלופית לתיאור קובצי וורד. באופן מעשי, פורמט doc של קובצי וורד ופורמט רט"פ זהים לחלוטין, לבד משיטת השמירה שלהם. הזהות בין שני הפורמטים מסבירה גם את הבעיות בפתיחת קבצים בין גרסאות וורד שונות, הנובעות בעיקר משינויים שהכניסה מיקרוסופט בין גרסה לגרסה של התוכנה.

אם את מעוניינת לשלוח קבצים לעמיתים המשתמשים בפיסי אני ממליץ לך לשמור את הקבצים כמלל פשוט ובקידוד חלונות (עברית) (אם הם נועדו לעריכה) ובפורמט PDF אם הם נועדו לצפייה בלבד (העברית עלולה להשתבש אצל משתמשי חלונות בעלי גרסת אקרובט 4 אלא אם כן את שומרת בדיסטילר). --נכתב על ידי אורי רדלר בפורום אורט

אינני מומחה לנושא אך אשתדל לענות כמיטב יכולתי. אר טי אף הוא מבנה של קבצי עיבוד תמלילים שמתיימר להיות תואם בין מעבדי תמלילים שונים. לשם כך תיאור ה"צבע" במלל נעשה בצורת תוי "אסקי" (אותיות רגילות) ולא בקודים מקוצים ומוחבאים. למשל כדי לתאר שמלל מסויים מודגש יופיע בתוך רצף האותיות שלפני מלל זה סידרת תוים מיוחדת לתיאור ההדגשה. התוצאה היא קובץ מנופח ושמן - אבל קריא לכל מי שתומך בשיטה. אפשר לערוך קובץ כזה כקובץ טקסט פשוט ולראות את ים סימני העזר שמסתתר שם בפנים. תוים רגילים כמובן עוברים בין כל סוגי המחשבים לאחרונה ראיתי באיזה שהוא מקום ש אר טי אף הוא יצירה של מיקרוסופט. אולי... --אילן ב. בפורום אורט

אל תצפי להרבה מהפורמט הזה כרגע. לא עובר טוב מפיסי למק וחזרה. אי אפשר לבנות על זה כפורמט לעבודה משותפת עם מישהו שעובד על פיסי לפחות לא בעברית. המגבלה היא תמיכת ה RTF במערכת עשר. אגב גם בפיסי זה לא עובר חלק בין גרסאות שונות של וורד, לפחות לא לוורד 98 או 97. ברוב המקרים זה עובר, לפעמים זה לא. בשלב זה הדרך היחידה להעביר מלל בין פלטפורמות בצורה חלקה היא מלל פשוט בפורמט יוניקוד. בכל שיטה אחרת יש כל מיני דברים שלא עוברים או משתבשים. בקבצי מלל פשוט נכללים גם פורמטים המשתמשים בתיוג לוגי כמו HTML, XML, LaTeX, wiki, reStructedText וכדומה, שכולם עוברים חלק בין פלטפורמות. וככמובן תוכנות המרה כמו שיש בתוך אינדזין. --NirSoffer

נושאים עליהם יש לפרט בעמוד זה

תוכנות שתומכות ב-RTF


דפים קשורים

קטגוריה

קטגוריה:

תרמו לדף זה

TalaGabizon, NirSoffer, Mano ואחרים.

last edited 2008-04-24 03:21:56 by ניר סופר