Safari/DebugMenu

טיפים >

הוספת תפריט Debug לספארי

ישנו תפריט חבוי בספארי, שמו Debug, המכיל מספר אלמנטים שימושיים. כדי להוסיף את התפריט יש להקליד בטרמינל את השורה הבאה כאשר ספארי סגור.

defaults write com.apple.Safari IncludeDebugMenu 1

בפעם הבאה שתפתחו את ספארי תראו שנוסף תפריט Debug.

כך זה אמור להיראות

debugMenu.png

אם בהמשך, מאיזו שהיא סיבה החלטתם שאתם מעונינים להסיר את התפריט, יש להקליד בטרמינל את השורה הבאה ושוב - כאשר ספארי סגור.

defaults write com.apple.Safari IncludeDebugMenu 0

last edited 2007-07-31 21:20:05 by ניר סופר