Safari/ExportBookmarks

יצוא סימניות מספארי

במעבר לדפדפן אחר (Camino או Firefox למשל), תרצו בוודאי ליבא את הסימניות.

כלי בשם [WWW] Safari Bookmarks Exporter יודע ליצא את הסימניות של ספארי לכל אחד מבין הדפדפנים הבאים:

sbe.png

התוכנה מזהה את נתיב היבוא מספארי ואת נתיב קובץ הסימניות של הדפדפן אליו מיצאים. החסרון העקרי: התוכנית אינה יודעת "לשדך" בין הסימניות המיובאות לבין קובץ הסימניות הקיים של הדפדפן אליו מיצאים את הסימניות.


דפים קשורים

Safari

last edited 2004-11-26 10:28:05 by DSL212-235-26-17