Safari/HebrewSupport

תמיכה עברית בספארי

  1. תמיכה עברית בספארי
    1. היישור של טקסט בעברית לימין
    2. בוקמרקים בעברית מופיעים הפוך בטול באר
    3. עירוב עברית ואנגלית בטפסים מבולגן (אן תמיכה בכיווניות)
    4. בעייה בהחלפה למקלדת יוניקוד

להוסיף כאן בעיות בתמיכת העברית של ספארי.

היישור של טקסט בעברית לימין


בוקמרקים בעברית מופיעים הפוך בטול באר


עירוב עברית ואנגלית בטפסים מבולגן (אן תמיכה בכיווניות)


בעייה בהחלפה למקלדת יוניקוד

לא תמיד ספארי נותן לי להחליף למקלדות יוניקוד (למשל עברית), עוד מישהו נתקל בזה? Xslf


דפים קשורים

Safari, מדריך לעברית במערכת 10

תרמו לדף זה

xslf, יריב, ניר סופר, מיץ פטל, אישמק, Mano, OBOS4ALL, ואחרים

last edited 2005-09-11 14:34:07 by cablep-219-49-122