Diff for "Safari/UserAgentString"

Differences between revisions 6 and 7

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 17: Line 17:
 דפים קשורים:: ["Safari"], ["Safari/AddDebugMenu"]  דפים קשורים:: ["Safari"], ["Safari/DebugMenu"]

Safari User Agent String

User Agent String הוא מידע שלפיו אתר מזהה את הדפדפן בו אתם משתמשים (ועוד מספר פרטים). יש אתרים שמנסים לזהות את הדפדפן שאתם משתמשים בו, וחוסמים כניסה של דפדפנים מסוימים, או מציגים תוכן אחר לכל דפדפן. שינוי של ה–User Agent String מאפשר להתחזות לדפדפן אחר, לדוגמא אינטרנט אקספלורר 6 לחלונות ולהתגבר על בעיות כאלה.

שינוי ה UA String של ספארי באמצעות תפריט Debug

ניתן בקלות לשנות את ה UA String של ספארי לאחר הוספת תפריט Debug, ראו Safari/DebugMenu השינוי מתבצע בצורה פשוטה דרך תת התפריט User Agent שבתפריט Debug, כל שצריך הוא לבחור את הדפדפן אליו אתם מעוניינים שספארי יתחזה. כך נראה התפריט:

userAgent.gif

קישורים


דפים קשורים

Safari, Safari/DebugMenu

last edited 2003-07-29 22:22:33 by 80