SamsungE300il

מודם ADSL סמסונג - E300il

המודם החדש של בזק, שהחליף את מודם אלקטל. אפשר להשיג את המודם בבזק סטור. בעת כתיבת המאמר מחיר המודם היה 240₪ ללקוחות חדשים. אל תשכחו להביא אתכם חשבון טלפון אחרון, ולקנות כמה מיקרופילטרים - לפחות אחד יותר ממספר השקעים שאתם רוצים להתחבר מהם.

תוכן עניינים

  1. מודם ADSL סמסונג - E300il
  2. חיבור המודם
  3. הגדרות הרשת במערכת 10
  4. הפיכת המודם לנתב
  5. פתרון תקלות שכיחות
  6. שאלות ותשובות

חיבור המודם

  1. מחברים את מיקרופילטר לשקע ה–ADSL.

  2. מחברים כבל טלפון בין היציאה של ה-ADSL במיקרופילטר - חיבור אמריקאי, לבין השקע המתאים במודם.

  3. מחברים את כבל הרשת שהגיע עם המודם - קצה אחד למודם, וקצה שני לציאת הרשת במקינטוש.

  4. מחברים את המודם לחשמל ומדליקים אותו.

למודם שלוש נוריות:

כאשר המודם נדלק, הוא מבצע סנכרון עם מרכזת בזק, במהלכו הנורות יהבהבו. כאשר הסינכרון יגמר כשורה, נורת LAN ונורת LINK יהיו דלוקות.

הגדרות הרשת במערכת 10

pppoe-page.png

לסיום - לחצו על הכפתור Apply Now להחלת ההגדרות, ואם הכל תקין, לאחר כמה שניות אתם מחוברים לאינטרנט המהיר.

הפיכת המודם לנתב

מודם זה הוא בעצם נתב - אבל כדי להשתמש בו כנתב יש לעדכן את תוכנת ההפעלה של המודם ולשנות את ההגדרות. ראו /RouterGuide - איך להפוך את המודם לנתב.

פתרון תקלות שכיחות

נורית LINK לא נדלקת לאחר החיבור

כבו את המודם ובדקו את כל החיבורים, החליפו מיקרופילטר והדליקו אותו מחדש. אם הבעייה לא נפתרה יש לכם כנראה בעייה בקו או במרכזיה של בזק. התקשרו לבזק לטלפון 1-800-340-340

נורית LAN לא נדלקת לאחר החיבור

נסו לנתק ולחבר את כבל הרשת מהמחשב למודם או ולהשתמש בכבל אחר. בדק שוב את הגדרות הרשת. אם עדיין הנורה לא נדלקת, צרו קשר עם איש התמיכה שלכם או נסו את מזלכם [WWW] בפורום.

שאלות ותשובות

האם עם מודם סמסונג אפשר להשאר מחוברים באופן קבוע בלי צורך בחיבור מחדש ?

כל עוד אתה לא מכבה את המחשב והחיבור לא מתנתק בגלל בעיות בבזק או אצל הספק - כן. הערה: אבל לא תזיק חומת-אש (firewall) כדי שתוכל/י ללכת לישון בשקט בלי לחשוש שחודרים לך מבחוץ).


דפים קשורים

Broadband, /RouterGuide

קטגוריות

קטגוריה: פס רחב, קטגוריה: חומרה, קטגוריה: אינטרנט

תרמו לף זה

יריב, OBOS4ALL, ניר סופר, Mano ואחרים

last edited 2004-05-28 05:30:09 by 132