attachment:moin-editor-backup.txt of TalaGabizon

Attachment 'moin-editor-backup.txt'

## גיבוי של דף "IsraelMacUserGroup/Domain" מתאריך 2004-06-20 21:56:12
IsraelMacUserGroup: Domain, ["../OurSite"], ["../Team"]
  
אנחנו צריכים שם מתחם (Domain) הולם. עלות דומיין ישראלי 260₪ לשנתיים הראשונות ו–90₪ לחידוש לכל שנתיים נוספות. אני חושב שאנחנו זקוקים לדומיין ישראלי.

הצביעו לדומיין החביב עליכם או הוסיפו אחרים (אבל רק אם בדקתם שהם פנויים):

(!) שימו לב - כארגון לא מסחרי, הסיומת המתאימה היא org.il ולא co.il

||<tablewidth="100%" rowbgcolor="#f0f0f0"> '''שם מתחם''' || '''הצבעות''' ||
|| mac.org.il || תפוס על ידי מכבי שירותי בריאות, אבל לא בשימוש. לא הצלחתי ליצור קשר עם המחזיק בדומיין ||
||<rowbgcolor="#F2F5FE"> imac.org.il || ||
|| mug.org.il || ||
||<rowbgcolor="#F2F5FE"> imug.org.il || + ||
|| mugi.org.il ||  ||
||<rowbgcolor="#F2F5FE"> macug.org.il ||  ||
|| macintosh.org.il || +++ ||
||<rowbgcolor="#F2F5FE"> macmac.org.il || +++++ ||
|| openapple.org.il || ++ ||
||<rowbgcolor="#F2F5FE"> tapuachpatuach.org.il ||  ||
|| isramac.org.il|| +||
||<rowbgcolor="#F2F5FE"> macisraeli.org.il|| +||
|| isramug.org.il|| +||

לבדיקת שמות נוספים: https://register.isoc.org.il/register/new

(!) קבוצות משתמשים של אפל בדרך כלל מכילות את האותיות MUG - Macintosh User Group. אנחנו לא חייבים להשתמש בזה אבל זה דווקא נחמד.

אני בעד השם הכי קצר, כי הוא הכי קצר — אבל לצורך קידום העניין, עברתי לתמוך macmac.org.il - השם מקמק כבר מוכר, והוא נחמד יותר מסתם מקינטוש נדוש. -- NirSoffer [[DateTime(2004-05-18T15:04:01Z)]] 

לדעתי הדומיין המעודף הוא macmac.org.il. ראשי בגלל שאנחנו צריכים דומיין ט וקל, שנית בגלל שמקמק כבר מקושר כפרוייקט קהילתי למשתמשי המק בארץ והגיוני שאם הוויקי מקמק יעבור גם הוא לאותו דומיין אז זה יהיה טבעי להישאר באותו דומיין -- אלרונד

אני גם בעד macmac.org.il -- גיא ה
  
אני גם בעד macmac.org.il -- טלה. מצלצל נחמד. מקושר כבר לאהבת מקינטוש. מתחבר עם משהו שכבר קיים. עוד פעם -   ["TalaGabizon"]  הצבעתי בשבילך ברשימה, אם הצבעת קודם למשהו אחר, אז תורידי את ההצבעה שלך -- NirSoffer [[DateTime(2004-05-19T09:08:57Z)]]
יש אישור מלא,ניר (טלה).

אני בעד מקמק מכמה סיבות : 1. אני המצאתי אותו. 2.שם שמכיל את השם המפורש "מקינטוש" יכול לעורר בעייה עם נריב עם ידע במחינה משפטית. 3. הוא חמוד, קליט וקצר (אבל אני מאוד משוחד) - יריב

אני חושב שכדאי לבחור שם אחר, ולהשאיר שם ייחודי לוויקי שיהיה מקמק. יהיה דף שער או אתר שלם שיפנה למדריכים במקמק שהוא בעצם האינציקלופדיה של המקינטוש בישראל והשם מקמק ישאר ייחודי עבור הוויקי. - moshed

השם המועדף עלי זה התפוח הפתוח (OpenApple) בגלל שהוא מתחרז והוא רב משמעויות אבל אני משוחד כי זה הרעיון שלי, לדעתי שם הקהילה הוא פרט טכני ולא צריך להיות במרכז העיניינים כעת לדעתי צריך להפנות את השאלה לפורום אורט או לסקר דינמי שניצור. - שי זוסמן

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.

You are not allowed to attach a file to this page.