Thunderbird

תוכנת הדואר [WWW] Thunderbird תומכת בכתיבה מימין לשמאל והצגה נכונה של הודעות בכל שפה.

תכונות

כללי:

תמיכה רב לשונית:

[WWW] האפשרויות להגדרה ושינוי של קידוד הן חלק מהתקנה בסיסית של התוכנה; האפשרות לקביעת כיוון פסקה תלויות בהתקנת תוסף (ראו להלן).

תוספים מומלצים

תקלות ידועות

נכון לגרסה 1.5.0.7 קיימת בעיה בהצגת העברית שגורמת לכך שהודעות בעברית "גולשות" לעתים מעבר לשוליים הימניים של החלון, כך שחלק מההודעה מוסתר. ניתן לעקוף בעיה זו ע"י הגדלה (command-+) או הקטנה (command--) של המלל.

יבוא דואר מתוכנות אחרות

אם עבדתם עד כה בתוכנת Mail.app, ניתן להעביר ל־Thunderbird את הדואר הקיים בקלות יחסית: בעזרת [WWW] emlx to mbox converter אפשר ליצור קבצים בפורמט של תיקיות הדואר של Thunderbird.

בניגוד לתוכנת המייל של אפל, Thunderbird אינה משתמשת בספר הכתובות הסטנדרטי של המערכת. כדי להעביר כתובות מספר הכתובות של המערכת לזה של Thunderbird:

  1. גררו קבוצת כתובות מה-Address book אל המכתבה; יתקבל קובץ עם הסיומת vcf

  2. פתחו קובץ זה ב-TextEdit, כשאתם מציינים שהקידוד הוא Unicode (UTF-16)

  3. שמרו את הקובץ תחת שם אחר עם הקידוד Unicode (UTF-8)

  4. המירו את הקובץ לפורמט csv באמצעות הממיר שבכתובת [WWW] http://labs.brotherli.ch/vcfconvert/

  5. ייבאו לתוך ספר הכתובות של Thunderbird

קישורים נוספים

last edited 2006-10-02 06:05:06 by 82