WritingDirectionMenu

תפריט כיוון הכתיבה

menu.jpg panel.jpg

תפריט כיוון הכתיבה הוא עזר לכותבים בשפות הנכתבות מימין לשמאל ומאפשר שליטה בכיווניות כתיבה גם ביגואר. הדף נועד לרכז תקלות ופתרונות שעדיין לא עודכנו במדריך המשתמש.

קישורים

תקלות

פרטו כאן תקלות שאתם נתקלים בהם. האם זאת תקלה שחוזרת באופן עקבי? נסו לתאר את הצעדים לשיחזור התקלה

ריצה תחת מחשבי־אינטל

הגרסה הנוכחית של התפריט (1.0) לא תומכת במעבדי־אינטל. כדי להשתמש בה בכל זאת במחשבים חדשים, צריך להגדיר שהתוכנה שבה רוצים לכתוב עם שליטה על הכיווניות תרוץ תחת אמולאציה של PPC (במנגנון ה"רוזטה"). כדי לעשות את זה, סמנו את התוכנה (בספריה Applications או בספריה אחרת שבה היא נמצאת) ב־Finder, ולחצו i+⌘ וסמנו את Open using Rosetta. תוצאת לוואי של השינוי תהיה דרישה גבוהה במעט של משאבים מצד התוכנה, שיכולה התבטא בריצה איטית יותר (עבור עורכי־טקסט, ההבדל לא אמור להיות משמעותי).

NeoOffice 1.2

NeoOffice 1.2 היא עכשיו תכנת קוקו, ולכן תפריט כיוון הכתיבה מותקן באופן אוטומטי בתוכנה. בגלל שהתפריט של ניאואופיס נוצר בצורה עקומה, תפריט כיוון הכתיבה מותקן מיד אחרי התפריט NeoOffice, ולפני שאר התפריטים File, Edit וכו. נראה שהתפריט לא שימושי בניאואופיס, כי היא לא משתמשת במערכת הטקסט הרגילה. כדי להסיר את התפריט סגרו את NeoOffice והקלידו את הפקודה הזאת בטרמינל:

defaults write org.neooffice.neooffice WDDontInstallWritingDirectionMenu YES

הגיגים

מה הייתם רוצים להוסיף לתפריט?


דפים קשורים

DirectionService

תרמו לדף זה

ניר סופר ואחרים

קטגוריה

קטגוריה: תוכנות

last edited 2007-04-25 18:45:02 by 82-166-182-98