WritingDirectionMenu/Planing

גרסה 1.1

אלה האפשרויות שאני בוחן כרגע:

  1. התאמת הכיוון באופן אוטומטי למקלדת הפעילה. כאשר המקלדת הפעילה היא עברית (או שפה אחרת הנכתבת מימיין לשמאל) המסמך יפתח באופן אוטומטי בכיוון ימין שמאל ועם ישור ימני במקום שמאלי.

    • <!> בגלל שהמקלדת בפנתר מתחלפת מעצמה לאנגלית כאשר אין מסמך פתוח, זה לא יעבוד במסמכים חדשים שנפתחים יחד עם תוכנה או כאשר אין מסמכים אחרים פתוחים.

  2. התפריט יזכור את הכיוון האחרון שהיה בשימוש בזמן פתיחת מסמכים חדשים, בלי קשר למקלדת. כיום התפריט חוזר לברירת המחדל של המערכת שהיא שמאל ימין בכל פעם שמסיימים עריכה של מלל. המצב החדש יהיה חזרה לכיוון המלל האחרון שנבחר כאשר לא היה מלל בעריכה, וכיוון זה יהיה ברירת המחדל למסמכים חדשים מרגע זה ועד לפעם הבאה שתשנו את הכיון כאשר אין מסמכים פתוחים.

מאחר ואני לא מצפה לתיקון לעניין החלפת המקלדת לאנגלית ב–10.3 ואני לא בטוח אם יהיה שינוי ב–10.4, נראה שהפתרון השני הוא הפתרון העדיף בשלב זה.

הגיגים

גם לי האפשרות השניה נראית נכונה יותר. ובלי קשר אני מקווה שאפל יתקנו לנו את באג ההחלפה מהר יותר ממה שאתה צופה (טלה).

לא קשור לכיוון, אבל קשור לשיפור המערכת למשתמשי עברית: האם יש אפשרות להחזיר את ההתנהגות הישנה, בה המקלדת משתנה בהתאם לטקסט הנמצא סביבה? מה היתרונות בהתנהגות הנוכחית? ואם זה ניתן עקרונית לשינוי, אפשר להשאיר את זה להעדפת המשתמש (דני רוזין)

זה קצת בעייתי כשמדובר ביוניקוד. האם המקלדת צריכה להשתנות למקלדת אנגלית, צרפתית, דנית או הונגרית כאשר אתה לוחץ ליד האות A? אולי בעברית אפשר להחליף את המקלדת לעברית, אבל יש שתי מקלדות עבריות אם אני לא טועה. לי אין בעייה עם זה המקלדת לא משתנה לפי המלל, רק שלא ישנו לי את השפה בלי לשאול אותי, ובתנאי שלא ישאלו אותי. [WWW] התיעוד של אפל בנושא -- NirSoffer 2004-05-08 18:36:02

גרסה 1.2

  1. בדיקת האפשרות להעביר את התפריט לצד ימין של שורת התפריט, בסמוך לתפריט המקלדת.

last edited 2004-05-08 18:47:55 by ניר סופר