XOnMac/Xterm

העתקה והדבקה ב xterm ב–X11

כשאתם רוצים להעתיק מלל מתוך ואל הטרמינל של X11 זה לא עובד בצורה שאתם רגילים. לא Command+V ולא Control+V. למה? כי זה X Winodws. ויש לזה חוקים אחרים. שימו לב לחלון הזה, שכתבתי בו שורה שאני רוצה להעתיק:

step1.png

כדי להעתיק את השורה הזאת אני בוחר אותה בעזרת העכבר. לא צריך ללחוץ על שום דבר. לא Command+C ולא שום דבר אחר. אם תנסו בעצמכם, תשימו לב גם שאין קשר בין הסמן שנשאר כל הזמן במקומו, לבין הבחירה.

step2.png

כדי להדביק את מה שבחרתם במקום שהסמן נמצא בו - החזיקו את מקש Option לחוץ והקליקו על חלון הטרמינל. אין קשר בין המקום שבו אתם מקליקים לבין המקום שבו המלל נכנס. אם יש לכם עכבר עם שלושה כפתורים - לחיצה על הכפתור האמצעי תדביק את המלל.

step3.png

כאן הקלקתי מספר פעמים להנאתי.

כדי להעתיק מתוכנה שרצה על המק אתם בוחרים את המלל בתוכנה ועושים Copy, ואחר כך הולכים לחלון הטרמינל של X11 ומקליקים עם Option.

וככה זה גם עובד ביוניקס - חלק מהתוכנות עובדות בשיטת הקופי ופיסט, וחלק בשיטה המוזרה הזאת, בדרך כלל בלחיצה על הכפתור האמצעי בעכבר. בX11 על המק מקש Option מדמה את הכפתור האמצעי בעכבר, ומקש Command את הכפתור הימני.

last edited 2003-10-25 07:11:29 by ניר סופר