shvecht

איציק.

נולד מתישהו במאה הקודמת, את המק הראשון שלו קנה במאה הנוכחית ולא רואה עתיד כללשהו בו יחזור לחלונות. הצטרף למקמק בעיקר כי לא מצא מדריך טוב בשפת הקודש לשימוש במקינטוש.

אתר הבית שלי נכון לרגע זה הינו [WWW] http://www.haband.co.nr

זמני הפנוי לא מספק בידי בכדי לכתוב תוכנות למק ולמען האמת גם לו היה לי מספיק זמן - חוסר הידע שלי היה מהווה מכשול לא פחות גדול.


ברוך הבא למקמק! -- ניר סופר 2007-03-20 18:31:15

איציק, אני שמח שאתה נהנה להוסיף תוכן, אבל אל תיצור יותר מידי קישורים שבורים לדפים שעדיין לא יצרת. זה הופך את חווית הביקור באתר למתסכלת למדי שכל קישור שני באתר מוביל לדף שעדיין לא קיים. --ניר

last edited 2008-02-13 17:55:25 by ניר סופר