wifi

תקני Wi-Fi

להלן הסבר על ההבדלים בין תקני Wi-Fi הנפוצים כיום (7/2004) :

שני התקנים הנפוצים: IEEE 802.11b (מהירות עד 11 מגה ביט לשניה) IEEE 802.11g (מהירות עד 54 מגה ביט לשניה - מתקדם יותר)

חברת אפל עושה כיום שימוש במחשביה החדשים בתקן (802.11g (AirPort Extreme המהיר יותר ובמחשבי הדור הקודם בוצע שימוש בתקן (802.11b (AirPort .

תאימות התקנים ומערכות הפעלה

802.11b - יכול להתחבר (כיחידת קצה) רק לנקודת גישה (access point) באותו התקן.

AirPort Extreme - 802.11g יכול להתחבר כיחידת קצה גם לנקודת גישה בתקן 802.11b אולם רק במהירות הנמוכה.

רק בחיבור בו שני הצדדים בתקן g ננצל את מלוא המהירות של תקן זה (עד 54 מגה ביט לשניה).

עקרונית ניתן להתחבר מכל מחשב שיש לו חיבור Wi-Fi לכל נתב בתנאי שישנה תאימות בהתקנים. (הרי זה בדיוק העניין בתקנים ).

הפיכת מחשב המחובר קווית לרשת ושיש לו כרטיס Wi-Fi לנקודת גישה

ניתן לבצע זאת במערכת הפעלה OS X יגואר ומעלה ובמחשבי G4 ומעלה. הסבר בפורום אורט על ידי מיץ פטל. מי שיודע ורוצה מוזמן להוסיפו לכאן. סביר להניח שהאיכות והטווח ייפגמו במעט מכיוון שהאנטנה ממוקמת בתוך המארז שלא כמו בנקודת גישה יעודית.

תאימות בחיבור במערכות הפעלה שונות

ניתן להתחבר במחשבים שונים בעלי מערכות הפעלה שונות בו זמנית לאותה נקודת גישה כל עוד ישנה תאימות בהתקני ה Wi-Fi כמתואר לעיל.

מה צופן בחובו העתיד ?

תקן חדש נמצא בראשית דרכו : IEEE 802.16 WiMAX . יאפשר גישה אלחוטית בטווחים של עד 50 קילומטר (!) מנקודת הגישה ובמהירויות גבוהות הרבה יותר. באם יהפוך לתקן נפוץ ומוביל, נקווה שאפל תהיה מבין הראשונות שתשלבנה אותו במחשביה.


לדף זה תרמו: Taldo

last edited 2004-07-07 19:08:08 by line22-58